Нов БНАПД инструктор Вахе Мелконян от Армения

Съвместното сътрудничество между Крикор Сренц от БНАПД и Вахе Мелконян – водолаз спасител при МЧС Армения и ръководител на Aрменския център за подводни изследвания стартира през 2017г. В резултат от 3 годишната учебна работа през октомври 2020г. в сградата на Академия МЧС в Република Армения, официално бе връчен инструкторски сертификат на Вахе Мелконян след успешно полагане на изпит за М1. За в бъдеще обучаваните от него водолази ще бъдат сертифицирани от БНАПД.

Семинар по „Морска биология“

Клуб „Нептун“ – Пловдив и БНАПД организират семинар по „Морска биология“.
Събитието се провежда вече трета поредна година в гр. Царево. Водещ семинара е доц. д-р Любомир Кендеров, хидробиолог.
Дата за провеждане: 28-30.08.2020г.

Връзка към събитието: