Наредба за Държавно първенство по скоростно и подводно плуване в басейн – 2021 г. и за КУПА „РУСЛАН ЦЕНКОВ“ и „СИМЕОН ГАТЕВ, 25-26.09.2021

ОРГАНИЗАТОРИ: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ, МОРСКИ КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” – ВАРНА

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр.Варна, Общински плувен комплекс „Приморски“ / басейн „Ю.Русев“ , 50 метров
басейн, 10 коридора, температура на водата 27С 
ИЗМЕРВАНЕ: Ръчно     

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
А – момичета и момчета, родени 2011 и 2012 година
В – момичета и момчета, родени 2009 и 2010 година
С – девойки и юноши младша възраст, родени 2007 и 2008 година
D – девойки и юноши старша възраст, родени 2004-2006 одина
Е – жени и мъже, родени 2003 година и по-големи /OPEN/

 ПРОГРАМА НА ПЪРВЕНСТВОТО
Техническа конференция – 8:30ч. , на басейн „Ю.Русев“
Откриване – 9:30ч.

 Събота преди обяд – начало 10:00ч.

 • 50м плуване с плавници по повърхността – м/ж – А и В
 • 50м апнея – м/ж – С и D
 • Награждаване
 • 200м плуване с плавници по повърхността- м/ж – А и В
 • Награждаване
 • 25м апнея – м/ж – А и В
 • Награждаване

 Събота след обяд – начало14:00ч.

 • 100м плуване с апарат под вода – OPEN /разрешена минимална възраст по CMAS 14 години/
 • 400м плуване с плавници по повърхността- м/ж- C,D,Е
 • Награждаване
 • 50м апнея – м/ж – Е
 • Награждаване на победителите в дисциплина 9.
 • 100м плуване с плавници по повърхността – м/ж – А,В,С,D и Е
 • Награждаване
 • 4х50м щафета МИКС/2ж+2м/  – А и В   /всеки участник трябва да преплува минимум 12,5м апнея/
 • 4х50м щафета МИКС /2ж+2м/ – С,D и Е   /всеки участник трябва да преплува минимум 25м апнея/
 • Награждаване
 • Неделя преди обяд – начало 9:00ч.
 • 100м с препятствия – дайвинг – м/ж  – OPEN   /само за сертифицирани водолази, минимална разрешена възраст по CMAS 14 години, плавници – стерео, промишлен образец съгласно СМАS/
 • „НА ТЪМНО“ – м/ж  – OPEN  /само за сертифицирани водолази, минимална разрешена възраст по CMAS 14 години/
 • Награждаване
 • 200м комбинирано – дайвинг – м/ж – OPEN   /само за сертифицирани водолази, минимална разрешена възраст по CMAS 14 години/
 • Награждаване на победителите в индивидуалните дисциплини,отборно и комплексно.
 • РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
 • Право на участие: До участие се допускат състезатели от плувните клубове, учебните водолазни центрове и клубове от България и други страни, а също и индивидуални участници.
 • Такса –участие – няма
 • Всеки състезател подписва формуляр-декларация за здравословното си състояние
 • Всеки състезател има право да участва максимум в 4 плувни дисциплини
 • Всеки отбор има право да участва с максимум трима състезатели в дисциплина
 • Всеки отбор има право на участие само с по една щафета в щафетните дисциплини
 • В дайвинг дисциплините участниците използват водолазни апарати 10-12 литра, заредени на 200 атмосфери, водолазни жилетки, плавници, маски, базови комплекти – промишлен образец
 • В дайвинг дисциплините се допускат само правоспособни водолази, доказващи го със съответния сертификат.
 • КЛАСИРАНЕ, МЕДАЛИ И НАГРАДИ
 • Класирането е за всяка дисциплина по пол и възраст
 • Класиралите се на първите три места във всички плувни дисциплини получават медали
 • От спонсора се получават предметни награди м/ж :
 • група А-сбор от точките на дисциплините- 25 апнея,50м плуване с плавници по повърхността и 200м плуване с плавници по повърхността
 • група В-сбор от точките на дисциплините- 25 апнея,50м плуване с плавници по повърхността и 200м плуване с плавници по повърхността
 • група С-сбор от точките на дисциплините- 50 апнея,100м плуване с плавници по повърхността и 400м плуване с плавници по повърхността
 • група D-сбор от точките на дисциплините- 50 апнея,100м плуване с плавници по повърхността и 400м плуване с плавници по повърхността
 • При равен брой точки се взема класирането от най-дългата дисциплина.
 • За да се направи отборно класиране се начисляват точки, според заеманото място както следва: І място- 16 точки; ІІ място – 14 точки; ІІІ място – 13 точки; ІV място – 12 точки; V място- 11 точки; … ХVІ място – 1 точка;
 • Клубът, чиито състезатели от всички възрастови групи са събрали най-много точки от всички плувни дисциплини,/25апнея;50 апнея;50м,100м,200м,400м плуване с плавници по повърхността и 100м плуване с апарат под вода/ става носител на  КУПА „РУСЛАН ЦЕНКОВ“.
 • Трите жени и тримата мъже събралите най-много точки според класирането си в петте дисциплини – 50м апнея,100м плуване с апарат под вода, 100м с препятствия, „на тъмно“ и 200м комбинирано , получават предметни награди от спонсора./ при равен брой точки се взема предвид класирането от 200м.комбинирано/
 • Клубът, чиито отбори жени и мъже са събрали най-много точки от дайвинг дисциплините, става носител на КУПА „СИМЕОН ГАТЕВ“.
 • ТЕХНИЧЕСКА ЗАЯВКА
 • ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 17.09.2021г. на адрес: seaclub2@gmail.com
 • Организаторите осигуряват екипировката, включваща – водолазни апарати и регулатори, водолазни жилетки, баластни колани и тежести. Зареждането на водолазните апарати се извършва от организаторите.
 • Транспортът,храната и нощувките са за сметка на участниците.
 • Наградите са осигурени от Генералния спонсор на състезанието.

Наредба за Републиканско състезание по подводни спортове „Златният делфин” 2021

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ
МОРСКИ КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” – БУРГАС

Наредба за Републиканско състезание по подводни спортове „Златният делфин” 2021

Състезанието ще се проведе в гр. Бургас на плувен комплекс „ФЛОРА“ на 12 и 13.06.2021
г.. Съдийството е поверено на съдии от БНАПД, с главен съдия – Чавдар Кумчев
– до участие се допускат състезатели от учебни водолазни центрове, водолазни и плувни
клубове, професионални водолази, а също и отделни индивидуални участници.
– дисциплините ще се проведат съгласно правилника на CMAS при следната програма:

І. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
А – момичета и момчета, родени 2010г. и по малки
В – момичета и момчета, родени 2008-2009 г.
С – момичета и момчета, родени 2005-2006-2007г.
D – жени и мъже, родени 2004 и по-големи/open/

І. СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
12 ЮНИ
1. 11.00 – Техническа конференция – представяне на документи от водача или
състезателя
2. 12.00 – Откриване на Първенството
3. 12.15 – 17.00 ч.
200 м. плуване с плавници по повърхността – D възр.група жени/мъже
200 м. плуване с плавници по повърхността – С възр.група девойки/юноши
200 м. плуване с плавници по повърхността – A + В възр.група момичета/момчета
100 м. плуване с апарат под вода – D възр.група жени/мъже – OPEN
25 м. апнея – A + В възр.група момичета/момчета
50 м. апнея – С възр.група девойки/юноши
50 м. апнея – D възр.група жени/мъже – OPEN
/Състезателите ползват плавници– моно или стерео по избор/
4. Класирането е по възрасти, КОМПЛЕКСНО /сбора от точки/ от двете дисциплини и
отборно.Състезателите, участващи в OPEN възрастова група и плували 50 м апнея във
възрастовата си група, се класират с постижението си от това плуване.
5. Точки, които се начисляват, според заеманото място: І място – 10т., ІІ място – 8т., ІІІ
място –6т., ІV място – 5т., Vмясто – 4т., VІ място – 3т., VІІ място – 2т., VІІІ място– 1т.
6. Класиралите се на първите три места по възрасти получават грамоти и медали.
7. Класиране: 50 м „Апнея” – мъже и жени над 16 години /плавници – моно или стерео/
200 м. „Плуване с плавници по повърхността”– мъже и жени над 16 години /плавници –
моно или стерео/ и 100 м. плуване с апарат под вода – за „Купата на Емил Попов” –
комплексно.

13 ЮНИ
8. 9:00
100 м. с препятствия –дайвинг – D /за сертифицирани водолази/
/плавници –стерео, промишлен, или свободен образец съгласно КМАС/
9. 10:30
300 м. комбинирано –дайвинг – D /за сертифицирани водолази/
/плавници –стерео, промишлен, или свободен образец съгласно КМАС/
В дайвинг дисиплините участниците използват водолазни апарати 10 – 12 л., заредени
на 200 атм., водолазни жилетки, плавници и маски, базови комплекти – промишлен
образец.
В дисциплините – 100 м. плуване с апарат под вода, дайвинг с препятствия – 100 м. и
300 м. дайвинг комбинирано се допускат само правоспособни водолази, доказващи го
със съответния водолазен сертификат.
Всички състезатели подписват декларация за здравословното си състояние.
Транспортът, храната и нощувките са за сметка научастниците.
Наградите са осигурени от Генералния спонсор на състезанието.
Организаторите осигуряват екипировката, включваща – водолазни апарати и
регулатори, водолазни жилетки, баластни колани с тежести . Зареждането на
водолазните апарати се осигурява от организаторите.
Заявки за участие се приемат до 08.06.2021 г. на адрес: seafriends.burgas@gmail.com
Държавното първенство се провежда с Генерален спонсор фирма „СИНХРОН” ООД
официален представител на BEUCHAT и SEAC SUB за България.

СЪДИИ:
1. Гл. Съдия – Чавдар Кумчев ;
2. Информатор – Д-р Никола Шопов
3. Гл. секратар: изготвяне ная стартов лист, класиране – точки – Райна Иванова
4. Секретариат: стартов лист, протоколи, размножаване , поставяне на инф табло ;
5. Стартер –
6. Помощник стартер- извеждане и проверка на състезателите по коридори
7. Старши времеизмервач –
8. Времеизмервачи;
9. Подводни съдии за неделя – 3 човека;
10. Съдия по пристигане
11. Съдия по обръщане
12. Медицинско осигуряване – Д-р Никола Шопов