Александра Кръстанова

Александра Кръстанова

CMAS Instructor *, SSI-Stress&Rescue Instructor, SSI-Enriched Air Nitrox Instructor, SSI-OWD Instructor, IANTD-Rescue Diver, PADI-ERF, TDI-CPR, NAUI-Technical Diver, TDI- Technical diver, Deco Procedure, GUE Fundamentals

+359 876 422 040
Александър Киров

Александър Киров

CMAS Instructor *, CMAS Advanced Nitrox, IANTD Normoxic Trimix, IANTD Cave Diver, IANTD Side Mount

+359 887 747 633
Борис Димчев

Борис Димчев

CMAS Instructor **

+359 898 839 357
Водолазен Център Арапя
Емил Каратопраклиев

Емил Каратопраклиев

CMAS Instruktor ***

+359 886 903 098
Водолазен Център Арапя
Стамен Стаменов

Стамен Стаменов

CMAS Instructor ***

Водолазен Център Арапя
Крикор Сренц

Крикор Сренц

CMAS instructor** , CMAS Advanced Trimix Instructor, BSAC OWI, NAUI Intro to Tech, TDI Advanced Trimix Diver, IANTD Trimix Instructor Trainer #849

+359 885 597 269
 
srents@abv.bg 
Водолазен клуб Нептун

Дарина Иванова

Дарина Иванова

CMAS Instructor ***

+359 889 818 727
Морски клуб „Приятели на морето”
Георги Стоянов

Георги Стоянов

CMAS Instructor ***, CMAS Instructor Advanced Nitrox, SDI: Open Water Scuba Diver Instructor #17502 SSI: Advanced Open Water Instructor #51472

+359 888 419 721
+359 878 419 721
Водолазен Център CRAZY SHARK
Владко Стоянов

Владко Стоянов

CMAS Instructor **

+359 888 225 716
info@crazyshark.bg
Водолазен Център CRAZY SHARK

Иво Николов

Иво Николов

CMAS Instructor**, CMAS Nitrox Instructor

+359 888 354 857
Водолазен Център CRAZY SHARK
Явор Паунов

Явор Паунов

CMAS Instruktor **, NAUI Intro To Tech, NAUI Mixed Gas Blender/ O2 Service Tech, TDI Advanced Trimix Diver, TDI Advanced Gas Blender, Commercial Diver Class I

Найден Недев

Найден Недев

CMAS Instructor*, Bulgarian NAVY sert. №975, (Surface Supplied Diver, Hyperbaric Chamber Operator); SSI instructor № 51473, (OWD, Stres and Rescue, Nitrox, Scuba Ranger); SDI/TDI instructor № 19682 (OWD, Nitrox, Dry Suit, CPROX1st AED);

Петьо Александров

Петьо Александров

CMAS Instructor * *

+359 878 315 639
petyo1979@abv.bg

Ирен Запрянов

Ирен Запрянов

CMAS Instructor **

+359 899 880 608
Водолазен клуб Нептун
Стамен Царков

Стамен Царков

CMAS Instructor **

+359 887 617 147
Водолазен клуб Ихтиандър
Ивайло Чавдаров

Ивайло Чавдаров

CMAS Instructor *, SSI AOWI

+359 894 455 878

Водолазен клуб Адвенчър
инж. д-р Илия Кръстев

инж. д-р Илия Кръстев

CMAS Instructor ***

+359 888 461 182
ilkrastev@abv.bg

Велико Великов

Велико Великов

CMAS Instructor **

Морски клуб „Приятели на морето”
Иван Христов

Иван Христов

CMAS Instructor *

Морски клуб „Приятели на морето”
Йордан Ангелков

Йордан Ангелков

CMAS Instructor **

Морски клуб „Приятели на морето”
Кирил Панов

Кирил Панов

CMAS Instructor **

Морски клуб „Приятели на морето”
Мирослав Маринов

Мирослав Маринов

CMAS Instructor **

Морски клуб „Приятели на морето”
Михаил Михайлов

Михаил Михайлов

CMAS Instructor *

Морски клуб „Приятели на морето”
Нела Ангелова

Нела Ангелова

CMAS Instructor *

Морски клуб „Приятели на морето”
Росен Гевшеков - Младши

Росен Гевшеков - Младши

CMAS Instructor *

Морски клуб „Приятели на морето”
Росен Гевшеков

Росен Гевшеков

CMAS Instructor **

Морски клуб „Приятели на морето”
Румяна Боева

Румяна Боева

CMAS Instructor *

Морски клуб „Приятели на морето”
Светлозар Събев

Светлозар Събев

CMAS Instructor **

Морски клуб „Приятели на морето”
Славин Тонев

Славин Тонев

CMAS Instructor *

Морски клуб „Приятели на морето”
Орлин Цанев

Орлин Цанев

CMAS Instructor *

+359 897 616 716
orlin.tzanev@gmail.com
odessosdiving@gmail.com
„Одесос дайвинг център Корфу“ и водолазен клуб Одесос Варна
Вахе Мелконян

Вахе Мелконян

CMAS Instructor *

vahemelko@gmail.com
Aрменски център за подводни изследвания
гр.Севан, Република Армения

Димитър Димитров

Димитър Димитров

CMAS Instructor ***

+359 885 522 552
senseidimitrov.dd@gmail.com
Drager CCR LAR7 combi,  PADI Dive Master
Инструктор към „Nemo diving center Bulgaria“