Проект „Партньорство за чиста и красива България“

Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна и през 2021 г. планира дейности по проект „Партньорство за чиста и красива България“, част от програма _МЯСТО България

Каним всеки, който желае да се включи във:
1. Фото-лов на тема „На каквото си постелеш, на това ще легнеш“
Целта е идентифициране на нерагламентирани сметища по Северното българско черноморско крайбрежие и да изпратим сигнал към местните власти и отговорните институции – От 15 април до 31 август 2021 можете да изпращате вашите фотографии на ел. адрес: seaclub2@gmail.com или да ги донесете в офиса на Клуба на ул. „Сава Радулов“ 14, Варна. Фотографиите трябва да са придружени с информация за мястото, което сте заснели.
2. Неформални обучения за включване на доброволци в предстоящите кампании по плажовете и морето – м. май 2021 г. Заявки за участие изпратете до края на м. април на ел. адрес: seaclub2@gmail.com
3. 8 кампании по градските и дивите плажове „Морето не е за една ваканция“. На плажуващите ще бъдат раздадени хартиени торби за отпадъци с прости стъпки, които да спазват с цел запазване чистотата на плажовете и морето – юни – септември 2021 г.
4. Почистване под вода дъното пред плаж Романтика и в района на две градски буни. Това ще осъществят доброволци с водолазна правоспособност под ръководството на инструктори-водолази. Събраните отпадъци ще бъдат транспортирани до законно за изхвърляне им място – юни – септември 2021 г.
5. Среща с представители на местните власти за предприемане на мерки за намаляване степента на замърсяване на плажовете и морето – септември 2021 г.

За допълнителна информация – Дарина Иванова, 0889818727

Проведен изпит за инструктор три звезди

На 04.02.2021 г. в офиса на БНАПД във Варна беше проведен изпит за присъждане на висшата инструкторска квалификация „инструктор три звезди“ M3 по изискванията на CMAS и БНАПД, на Дарина Иванова Иванова.

Изпитът беше проведен от комисия в състав:
Илия Кръстев – инструктор M3
Антон Кръстев – инструктор M3
Стамен Стаменов – инструктор M3
Никола Шопов – специалист по водолазна и хипербарна медицина

Заключенията на комисията са, че кандидатът е показал много добри 
познания в областта на водолазната теория и практика, както и за стандартите на CMAS и вътрешните правила на БНАПД. На база на показаните резултати и богатата водолазна и инструкторска практика на кандидата, заключението на комисията е, че следва да се присъди на Дарина Иванова инструкторската степен „три звезди“ M3.

Илия Кръстев – заместник председател на БНАПД