Семинар за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД – 2020 г.

ВАЖНО!!!
СЕМИНАРЪТ СЕ ОТМЕНЯ, ЗАРАДИ ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ! 

 

Съгласно решение на УС на БНАПД от 14.02.2020 г., ежегодният семинар на инструкторския състав на БНАПД ще се проведе на 21 март /събота/ 2020 г. от 9.00 ч. в сградата на БЧК – Варна на ул. „Братя Шкорпил“ № 3.

Присъствието на семинара е задължително за всички инструктори с квалификация CMAS – БНАПД – М1 и М2 с изключение на тези, които са присъствали на семинара, или са получили инструкторска степен през последните три години.
Присъствието не е задължително и за инструкторите, които към момента работят като професионални водолази към частни и държавни фирми.

Програма:
1-ви панел: Стандарти CMAS – Илия Кръстев
2-ри панел: Водолазна медицина – д-р Никола Шопов
3-ти панел: Технически спускания – Агоп Сренц

И. Раев – председател на УС на БНАПД

Потвърдете участието си на Дарина Иванова до 13 март 2020 г. на ел. адрес: seaclub2@gmail.com

Семинар за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД – 2019 г.

Съгласно решение на УС на БНАПД от 17.11.2018 г., ежегодният семинар на инструкторския
състав на БНАПД ще се проведе на 2 март /събота/ 2019 г. от 9.00 ч. в сградата на БЧК –
Варна на ул. „Братя Шкорпил“ № 3. Присъствието на семинара е задължително за всички
инструктори с квалификация CMAS – БНАПД – М1 и М2 с изключение на тези, които са
присъствали на семинара или са получили инструкторска степен през последните три години.
Присъствието не е задължително и за инструкторите, които към момента работят като
професионални водолази към частни и държавни фирми.

Програма
1-ви панел: Стандарти CMAS – Илия Кръстев
2-ри панел: Водолазна медицина – д-р Никола Шопов
3-ти панел: Технически спускания – Агоп Сренц

И. Раев – председател на УС на БНАПД

Потвърдете участието си до 20 февруари на ел. адрес: seaclub2@gmail.com
за Дарина Иванова