ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВОНОС

УС напомня на членовете на БНАПД, които не са платили членския си внос за 2020г., че могат да направят това по банков път. Банковата сметка на Асоциацията е публикувана на сайта в раздел КОНТАКТИ.

Отлагане за неопределено време провеждането на Общото събрание, обявено за 11 април 2020г.

УС на БНАПД съобщава на членовете на Асоциацията, че във връзка с възникналата ситуация, в резултат на разпространение на епидемията от коронавируса Covid-19, отлага за неопределено време провеждането на Общото събрание, обявено за 11 април 2020 г. При нормализиране на обстановката в страната, своевременно ще бъдете уведомени за новата дата на събранието. 
 
Срокът за плащане на членския внос остава 31 март 2020.