Добре дошли в официалната интернет страница на Българската Национална Асоциация по Подводна Дейност –
официален представител на CMAS за България

Българската национална асоциация по подводна дейност (БНАПД) е сдружение с нестопанска цел. Тя е основана през 1999 г. с цел да обединява усилията и възможностите на българските граждани, обществени и професионални организации и институции в насока развитие и просперитет на подводната дейност в Република България, за опазването на околната подводна среда и културното наследство във всички водни басейни в страната.

БНАПД е пълноправен член на Световната конфедерация по подводна дейност – CMAS и единствен неин представител за Република България. CMAS e основана през 1959 г. от Жак Ив Кусто и за момента е най-голямото водолазно сдружение в света. Централата на CMAS се намира в Рим – Италия. Официалният сайт на Конфедерацията можете на посетите на следния интернет адрес: www.cmas.org

Инструкторите към БНАПД извършват обучение на водолази по програми на международни организации като CMAS, PADI, SSI, NAUI, TDI, IANTD, IDF, и др.

Устав на БНАПД

Структура на БНАПД:  

Председател: Илия Петров Раев
 тел.  +359 888 573 435, e-mail: varna@redcross.bg

Зам. председател: Дарина Иванова Иванова
 – отговорник направление „Спортни и социални дейности“ 
ттел.  +359 889 818 727, e-mail: info@bnaua.org; seaclub2@gmail.com

 Секретар: Мария Панделиева-Яковчева
 тел.  +359 887 210 558, e-mail: info@bnaua.org; mariya.pandelieva@abv.bg 

Отговорници по направления към БНАПД които не са членове на УС: 
 

Николай Петров Христакиев
– отговорник направление „Подводна фото и видео дейност“
тел. +359 888 641 440, e-mail: hristakiew@abv.bg 

 доц. д-р Любомир Ангелов Кендеров 
отговорник направление „Морска биология“
тел. +359 879 544 463, e-mail: lubomir.kenderov@gmail.com

гл. ас. д-р Димитър Николов Беров 
отговорник направление „Научна леководолазна дейност“

 

 

Членове на УС:

инж. д-р Илия Кръстев Кръстев отговорник направление „Учебна дейност“ и по съвместителство завеждащ и направление „Научни водолазни дейности“ 
тел. +359 888 461 182, e-mail: ilkrastev@abv.bg

д-р Никола Георгиев Шопов отговорник направление
„Водолазна и хипербарна медицина“
тел. +359 888 321 490, e-mail: drschopov@abv.bg

Александър Йорданов Киров отговорник направление „Пещерно водолазна дейност“ и интернет страница на асоциацията
тел. +359 887 747 633,e-mail: al.kirov@gmail.com

Крикор Агоп Сренцотговорник направление „Технически водолазни спускания“
тел. +359 885 597 269, e-mail: srents@abv.bg

Илия Стефанов Стойчевотговорник направление „Връзки с ВМС на РБ“
тел. +359 887 248 284, e-mail: naval_boy@yahoo.com

Красен Тодоров Харбалиев – отговорник направление „Връзки с други водолазни организации“
тел. +359 887 093 215, e-mail: harbalievkrasen@gmail.com

д-р инж. Стефан Василев Калчев отговорник за екология и опазване на околната среда
тел. +359 889 290 143, e-mail: skalchevbg1@gmail.com 

Траян Иванов Римпов –  организационни въпроси и координация
тел. +359 893 504 780