Обява за общо събрание на БНАПД – 2024 г.

Управителният съвет на СНЦ „Българска национална асоциация по подводна дейност“ със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ No 3, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 18, ал.2 и ал. 3 от Устава, свиква редовно Общо събрание на 27 април 2024 г. от 10.00 ч. в сградата на Радио Варна, гр. Варна, бул. „Приморски“ No 22 при
следния дневен ред:

1. Отчет за работата на БНАПД за 2023 г.
2. Отчет на Контролната комисия на БНАПД за 2023 г.
3. Отчет на Арбитражната комисия на БНАПД за 2023 г.
4. Приемане на насоки за работата на УС за 2024 г.
5. Разни.

При липса на кворум на определения ден, час и място, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 5 от Устава, редовното Общо събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място, при същия дневен ред, с явилите се членове. Решението за свикване на Общото събрание е взето на заседание на УС, проведено на 05.03.2024 г. в гр. Варна. Заместник председател на БНАПД

Дарина Иванова

Национално първенство по скоростно и подводно плуване в басейн – 2023г. и за КУПА „РУСЛАН ЦЕНКОВ“ и „СИМЕОН ГАТЕВ“

30.09.202301.10.2023 с подкрепата на община Варна
ОРГАНИЗАТОРИ: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ,МОРСКИ КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” –

ВАРНА

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:гр.Варна, Общински плувен комплекс „Приморски“ / басейн „Ю.Русев“ , 50метров басейн, 10 коридора, температура на водата 27С                                         ИЗМЕРВАНЕ: Ръчно

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

А – момичета и момчета, родени 2013 и 2014 година
В – момичета и момчета, родени 2011 и 2012 година
С – девойки и юноши младша възраст, родени 2009 и 2010 година
D – девойки и юноши старша възраст, родени 2008 и 2006 година
Е – жени и мъже, родени 2005 година и по-големи /OPEN/

 

ПРОГРАМА НА ПЪРВЕНСТВОТО 

Техническа конференция – 8:30ч. , на басейн „Ю.Русев“
Откриване – 9:30ч.


Събота преди обяд – начало 10:00ч.

 • 50м плуване с плавници по повърхността – м/ж – А и В
 • 50м апнея – м/ж – С и D
 • Награждаване
 • 200м плуване с плавници по повърхността- м/ж – А и В
 • Награждаване
 • 25м апнея – м/ж – А и В
 • Награждаване

 Събота след обяд – начало14:00ч.

 • 100м плуване с апарат под вода – OPEN /разрешена минимална възраст по CMAS 14 години/
 • 400м плуване с плавници по повърхността- м/ж- C,D,Е
 • Награждаване
 • 50м апнея – м/ж – Е
 • Награждаване на победителите в дисциплина 9.
 • 100м плуване с плавници по повърхността – м/ж – А,В,С,D и Е
 • Награждаване
 • 4х50м щафета МИКС/2ж+2м/ – А и В    /всеки участник трябва да преплува минимум 12,5м апнея/
 • 4х50м щафета МИКС /2ж+2м/ – С,D и Е      /всеки участник трябва да преплува минимум 25м апнея/
 • Награждаване

Неделя преди обяд – начало 9:00ч.

 • 100м с препятствия – дайвинг – м/ж  – OPEN               /само за сертифицирани водолази, минимална разрешена възраст по CMAS 14 години, плавници – стерео, промишлен образец съгласно СМАS/
 • „НА ТЪМНО“ – м/ж  – OPEN                    /само за сертифицирани водолази, минимална разрешена възраст по CMAS 14 години/
 • Награждаване
 • 200м комбинирано – дайвинг – м/ж – OPEN        /само за сертифицирани водолази, минимална разрешена възраст по CMAS 14 години/
 • Награждаване на победителите в индивидуалните дисциплини,отборно и комплексно.
 • РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
 • Право на участие: До участие се допускат състезатели от плувните клубове, учебните водолазни центрове и клубове от България и други страни, а също и индивидуални участници.
 • Такса –участие – няма
 • Всеки състезател подписва формуляр-декларация за здравословното си състояние
 • Всеки състезател има право да участва максимум в 4 плувни дисциплини
 • Всеки отбор има право да участва с максимум трима състезатели в дисциплина
 • Всеки отбор има право на участие само с по една щафета във възраст в щафетните дисциплини
 • В дайвинг дисциплините участниците използват водолазни апарати 10-12 литра, заредени на 200 атмосфери, водолазни жилетки, плавници, маски, базови комплекти – промишлен образец
 • В дайвинг дисциплините се допускат само правоспособни водолази, доказващи го със съответния сертификат.
 • КЛАСИРАНЕ, МЕДАЛИ И НАГРАДИ
 • Класирането е за всяка дисциплина по пол и възраст
 • Класиралите се на първите три места във всички плувни дисциплини получават медали
 • От спонсора се получават предметни награди м/ж :
 • група А-сбор от точките на дисциплините- 25 апнея,50м плуване с плавници по повърхността и 200м плуване с плавници по повърхността
 • група В-сбор от точките на дисциплините- 25 апнея,50м плуване с плавници по повърхността и 200м плуване с плавници по повърхността
 • група С-сбор от точките на дисциплините- 50 апнея,100м плуване с плавници по повърхността и 400м плуване с плавници по повърхността
 • група D-сбор от точките на дисциплините- 50 апнея,100м плуване с плавници по повърхността и 400м плуване с плавници по повърхността
 • При равен брой точки се взема класирането от най-дългата дисциплина.
 • За да се направи отборно класиране се начисляват точки, според заеманото място както следва: І място- 16 точки; ІІ място – 14 точки; ІІІ място – 13 точки; ІV място – 12 точки; V място- 11 точки; … ХVІ място – 1 точка;
 • Клубът, чиито състезатели от всички възрастови групи са събрали най-много точки от всички плувни дисциплини,/25апнея;50 апнея;50м,100м,200м,400м плуване с плавници по повърхността и 100м плуване с апарат под вода/ става носител на  КУПА „РУСЛАН ЦЕНКОВ“.
 • Трите жени и тримата мъже събралите най-много точки според класирането си в петте дисциплини – 50м апнея,100м плуване с апарат под вода, 100м с препятствия, „на тъмно“ и 200м комбинирано , получават предметни награди от спонсора./ при равен брой точки се взема предвид класирането от 200м.комбинирано/
 • Клубът, чиито отбори жени и мъже са събрали най-много точки от дайвинг дисциплините, става носител на КУПА „СИМЕОН ГАТЕВ“.
 • ТЕХНИЧЕСКА ЗАЯВКА
 • ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 20.09.2023г. на адрес: seacloub HYPERLINK „mailto:seacloub2@gmail.com“

 

 • Организаторите осигуряват екипировката, включваща – водолазни апарати и регулатори, водолазни жилетки, баластни колани и тежести. Зареждането на водолазните апарати се извършва от организаторите.
 • Транспортът,храната и нощувките са за сметка на участниците.
 • Наградите са осигурени от Генералния спонсор на състезанието.