Спускания с ребридъри – онлайн презентация

Здравейте, приятели и членове на БНАПД. Въпреки, че презентацията за апаратите със затворен цикъл вече бе представена в Пловдив и Варна,  поради проявения интерес, ще проведем и онлайн среща, на която ще ви запознем с принципите на работа на ребридърите Sentinel. Всички, които желаят и могат да се включат в събитието в посочения час, нека  се свържат с колегата Крикор Сренц на имей srents@abv.bg, за да получат подробности относно платформата на която ще проведе презентацията  на 20.10.2021г от 19ч.
За равен брой!

Крикор Сренц
IANTD Trimix Instructor Trainer #849

Екологични ефекти от аварията на кораба Vera Su край Яйлата

В долния хиперлинк е анализ и становище на д-р Беров относно инцидената с кораба Vera Su  
Екологични ефекти от аварията на кораба Vera Su край Яйлата

д-р Димитър Беров
Лаборатория по Морска Екология, ИБЕИ-БАН
Oтговорник направление „Научна леководолазна дейност“  в БНАПД