Контакти

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

гр. Варна, ул. „Сава Радулов“  №14
ЕИК: 103515825
Телефон:+359 888 461 182 (Илия Кръстев)
e-mail: info@bnaua.org

Банкова сметка:
Банка ДСК-Варна
IBAN: BG 24 STSA 93000010915747
BIC: STSABGSF

Свържете се с нас

3 + 9 =