Републиканското състезание по подводни спортове „Златният делфин” 2023

На 17 и 18 Юни 2022 година на територията на плувен басейн Флора – гр.Бургас ще
се проведе Девето Републиканско състезание по подводни спортове „Златният делфин”
2023. Състезанието се организира от СНЦ „Приятели на морето – Бургас“ със съдействието
на Синхрон ООД – като генерален спонсор, Община Бургас и Българска национална
асоциация по подводна дейност (БНПАД). Регламента на провеждане е публикуван на
www.seafriends-burgas.org, както и на страницата на събитието в социалните мрежи.

Дисциплини:
• Плуване с плавници по повърхността /200m/
• Апнея /50m/
• Плуване с апарат под вода – скоростно /100m/
• Дайвинг с препятствия /100m/
• Дайвинг комбинирано /300m/

Възрастови групи:
• А – момичета и момчета, родени 2012г. и по малки
• В – момичета и момчета, родени 2010-2011 г.
• С – момичета и момчета, родени 2007-2008-2009г.
• D – жени и мъже, родени 2006 и по-големи
Начало на 17 Юни – 11:00
Начало на 18 Юни – 09:00
За допълнителна информация и контакти: seafriends.burgas@gmailcom

Обява за общо събрание на БНАПД – 2023 г.

   Управителният съвет на СНЦ „Българска национална асоциация по подводна дейност“ със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 3, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 18, ал.2 и ал. 3 от Устава, свиква редовно Общо събрание на 8 април 2023 г. от 10.00 ч. в сградата на Радио Варна, гр. Варна, бул. „Приморски“ № 22 при следния дневен ред:

  1. Отчет за работата на БНАПД за 2022 г.
  2. Финансов отчет за 2022 г.
  3. Отчет на Контролната комисия на БНАПД за 2022 г.
  4. Отчет на Арбитражната комисия на БНАПД за 2022 г.
  5. Приемане на насоки за работата на УС за 2023 г.
  6. Разни.

При липса на кворум на определения ден, час и място, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 5 от Устава, редовното Общо събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място, при същия дневен ред, с явилите се членове. Решението за свикване на Общото събрание е взето на заседание на УС, проведено на 04.02.2023г. в гр. Варна.

 Зам. председател на БНАПД
            Дарина Иванова