Проведен изпит за инструктор три звезди

На 04.02.2021 г. в офиса на БНАПД във Варна беше проведен изпит за присъждане на висшата инструкторска квалификация „инструктор три звезди“ M3 по изискванията на CMAS и БНАПД, на Дарина Иванова Иванова.

Изпитът беше проведен от комисия в състав:
Илия Кръстев – инструктор M3
Антон Кръстев – инструктор M3
Стамен Стаменов – инструктор M3
Никола Шопов – специалист по водолазна и хипербарна медицина

Заключенията на комисията са, че кандидатът е показал много добри 
познания в областта на водолазната теория и практика, както и за стандартите на CMAS и вътрешните правила на БНАПД. На база на показаните резултати и богатата водолазна и инструкторска практика на кандидата, заключението на комисията е, че следва да се присъди на Дарина Иванова инструкторската степен „три звезди“ M3.

Илия Кръстев – заместник председател на БНАПД

Нов БНАПД инструктор Вахе Мелконян от Армения

Съвместното сътрудничество между Крикор Сренц от БНАПД и Вахе Мелконян – водолаз спасител при МЧС Армения и ръководител на Aрменския център за подводни изследвания стартира през 2017г. В резултат от 3 годишната учебна работа през октомври 2020г. в сградата на Академия МЧС в Република Армения, официално бе връчен инструкторски сертификат на Вахе Мелконян след успешно полагане на изпит за М1. За в бъдеще обучаваните от него водолази ще бъдат сертифицирани от БНАПД.