СЪОБЩЕНИЕ, във връзка с възникналата извънредна ситуация с епидемията с кронавирус

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ВОДОЛАЗИ И ПРИЯТЕЛИ!

В последните дни ситуацията в страната и света, възникнала в резултат на разпространението на епидемията от корoнавируса Covid-19 се усложни. Всички сте информирани от медии за мерките, които нашето правителство предприема за ограничаване на инфекцията и поведението, което всеки един от нас трябва да има е този момент. Нужно е самосъзнание, като се спазват стриктно препоръките за социална изолация и висока лична и комунална хигиена.

В тази връзка УС на БНАПД се обръща към всички да се съобразяваме с наложените ограничителни мерки и предписаните от властите модели за поведение. Като същевременно напълно се присъединяваме и към апела на Международната централа на КМАС, изразен официално в приложеното долу писмо (прилагаме превод, направен от д-р Шопов)

Скъпи приятели на CMAS

Медицинската комисия беше помолена да даде изявление за избухването на епдемията с Covid-19 за своите членове. CMAS е международна организация и в този момент пандемията Covid-19 е в различни етапи в различните страни. В някои страни почти няма инфекция и целта им е да поддържат страната си чиста; така че те предприемат защитни мерки на своите граници. В много страни има значителен брой пациенти и там целта е да се забави разпространението, за да има по всяко време достатъчно средства за лечение на тежко болни хора. А в някои страни изглежда, че количеството на новите случаи на инфекция намаляват. Въпреки това, човек трябва да бъде внимателен, защото поведението на тази нова инфекция все още не е добре известно. Това означава, че всяка държава има различна политика по отношение на това заболяване.

Слушайте официалните национални и местни медицински органи във Вашата страна, какво поведение да спазвате. И моля Ви, моля, слушайте само експертите по този въпрос. Интернет е пълен с фалшиви новини!

Има ли мерки, които се отнасят за всички?

Известно е, че респираторните вируси могат да се разпространяват по въздуха и чрез директно докосване на хората. Затова избягвайте да се ръкувате и пазете дистанция от околните. Мийте ръцете си редовно и когато боледувате, останете вкъщи и информирайте личния си лекар и околните.

Водолазите също са редовни пътници. Освен забраната за пътуване до определени страни, препоръчително е да пътувате само когато е необходимо. И когато трябва да пътувате, бъдете сигурни, че сте в добро здраве.

Струпването на много хора за провеждане на спорти срещи трябва да се избягва. Гледането на спортни събития като зрител не е необходимо занимание и срещите най-вече могат да се проведат в друг момент. CMAS действа по този начин въз основа на експертни становища. В много страни басейните, където водолазите тренират, са затворени за известно време.

Covid-19 е сериозно заболяване, действащо като тежък грип. Това може да бъде опасно особено за възрастните хора и тези, които вече са болни. За щастие повечето хора изпитват леки или умерени симптоми. Но за да предпазим другите и себе си, трябва да се преборим с тази пандемия. В световен мащаб СЗО е правилният източник на информация.

За конкретни мерки се обърнете към Вашия национален медицински орган.

 Д-р Джон Гьортс
Председател на Медицинска комисия на CMAS

 Колеги,

В тази връзка УС отменя провеждането на семинара за преподготовка на инструторите, който беше обявен за 21.03.2020 г.

На свое заседание  тази седмица УС ще вземе решение дали е целесъобразно да се промени за по-късна дата и провеждането на Общото събрание на Асоциацията (сега обявената дата е 11.04.2020), за което ще бедете своевременно информирани.

Ако имате някакви въпроси, касаещи този проблем и водолазната Ви дейност, можете да се обръщате към доц. д-р Никола Шопов за съвет и консултация (e-mail: drschopov@abv.bg) 

Пожелаваме много здраве на всички Вас и Вашите близки!

 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БНАПД

Протокол от заседание на УС на БНАПД – 2017 г.

Днес 11.03.2017 г. в сградата на Институт по океанология– Варна, се състоя редовно присъствено заседание на УС на БНАПД по предварително обявен дневен ред:

1. Обсъждане на организационни въпроси, свързани с провеждане на ОС на БНАПД;
2. Обсъждане на въпроси, отложени от предходното заседание на УС на БНАПД;
3. Разни.

Заседанието беше открито от зам. председателя на УС на БНАПД Илия Кръстев в 14:15 ч. В заседанието участвуваха следните членове на УС:
– Драгомира Димитрова – секретар на УС;
– Д-р Никола Шопов – член на УС;
– Крикор Сренц – член на УС;
– Председателят на УС Илия Радев участвува в заседанието чрез връзка по телефона.

Протоколчик – Драгомира Димитрова.

По т. 1 от дневния ред

Илия Кръстев докладва, че е ангажирал залата на Радио Варна за ОС на БНАПД на 08.04.2017 г.

В отчета на УС е включена изпратената от Крикор Сренц информация за неговото посещение в Нагорни Карабах.
Александър Киров все още не е изпратил информация за посещението си в Полша. След получаване на тази информация, тя ще бъде включена в отчета.

На 17.02.2017 г. на сайта на БНАПД е качено съобщението за ОС на БНАПД, което е планирано за 08.04.2017 г. Илия Кръстев е започнал уведомяване на членовете на БНАПД за събранието по телефона. По същия начин членовете на БНАПД се уведомяват за крайния срок за плащане на членския внос – 31.03.2017 г.

По т. 2 от дневния ред

– Д-р Шопов предлага да се обяви втора дата за инструкторски семинар за текущата година. И. Кръстев предлага това да стане в рамките на курса „Научни водолази“, който е планиран за месец юли на Маслен нос, т.к. тематиките на курса и семинара съвпадат.
Предложението се приема.
– Д-р Шопов докладва за изпълнение на задачата, свързана с участие във фестивала на червенокръстните филми. Планираните консултации и поканите до ръководството на CMAS ще бъдат изпълнени до края на м. април 2017 г.
– Крикор Сренц докладва, че е провел разговор със сина на Симеон Гатев относно инициативата за изработване на паметна плоча. До датата на ОС на БНАПД ще има информация за решение.
– Д-р Шопов докладва, че е планирал курс по линия на Медицинска академия през м. декември, в който могат да се включат членове на БНАПД. Тази информация ще бъде предоставена на ОС на БНАПД.
– Илия Кръстев докладва, че е обсъдил с Дарина Иванова предложението да се излезе от спортния комитет на CMAS по финансови причини. Дарина Иванова не е възразила.
– Крикор Сренц докладва, че няма допълнителна информация за смесителя. Сайтът на БНАПД ще бъде готов до ОС на БНАПД. Крикор Сренц не може да направи нищо повече по въпроса, тъй като той е само посредник и повече информация трябва да се иска от отговорниците Явор Паунов и Александър Киров.
– Илия Кръстев отбелязва, че този протокол ще бъде изпратен на всички членове на УС на БНАПД. По този начин отговорниците са информирани и ако желаят могат да вземат отношение.
– Илия Кръстев предлага да се обсъди въпроса за командироване на д-р Шопов на годишната конференция на CMAS в Рим на 27–29 май 2017 г. На 29-ти ще се състои заседание на членовете на CMAS Европа и присъствието на наш делегат там е особено необходимо.
– Предложението за участие на д-р Шопов като представител на БНАПД в конференциите на CMAS Европа се приема единодушно.

Заседанието на УС на БНАПД беше закрито в 15:30 ч.

Протоколчик:
Драгомира Димитрова