Заседание на УС

На 06.10.2020 г. се проведе регулярно заседание на УС на БНАПД. По-особеното беше, че то се осъществи дистанционно, чрез използване на видео и аудио връзка през интернет. УС разисква по редица огранизационни и общи въпроси, касещи работата на Асоциацията, като по-важните обсъждани въпроси и взети решения от УС бяха следните:

  1. Д-р Шопов запозна УС с по-важните въпроси и теми, които бяха обсъждани на провелата се дистанционно Генерална асамблея на КМАС на 19.09.2020 г. 
  2. Набелязоха се мерки за създаване на организация за провеждането на ОС на БНАПД на 10.10.2020 г. в залата на Радио-Варна, съобразена с епидемиологичната обстановка относно COVID-19;
  3. Реши се семинарът за потвърждаване на квалификацията на инструкторите (една и две звезди) да се организира дистанционно, чрез интернет видео платформа, като подробна информация за датата и начина на провеждането, инструкторите ще получат минимум 15 дни предварително на електронните си пощи.
  4. Реши се да се определи комисия от трима инструктори от ниво М3 за провеждане на изпит на нов кандидат за присъждане на ниво-инструктор М3.
  5. Изготвиха се Насоки за работа на УС за 2021 г., които ще бъдат предложени на ОС за обсъждане и гласуване.

ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВОНОС

УС напомня на членовете на БНАПД, които не са платили членския си внос за 2020г., че могат да направят това по банков път. Банковата сметка на Асоциацията е публикувана на сайта в раздел КОНТАКТИ.