Наредба за Републиканско състезание по подводни спортове „Златният делфин” 2021

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ
МОРСКИ КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” – БУРГАС

Наредба за Републиканско състезание по подводни спортове „Златният делфин” 2021

Състезанието ще се проведе в гр. Бургас на плувен комплекс „ФЛОРА“ на 12 и 13.06.2021
г.. Съдийството е поверено на съдии от БНАПД, с главен съдия – Чавдар Кумчев
– до участие се допускат състезатели от учебни водолазни центрове, водолазни и плувни
клубове, професионални водолази, а също и отделни индивидуални участници.
– дисциплините ще се проведат съгласно правилника на CMAS при следната програма:

І. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
А – момичета и момчета, родени 2010г. и по малки
В – момичета и момчета, родени 2008-2009 г.
С – момичета и момчета, родени 2005-2006-2007г.
D – жени и мъже, родени 2004 и по-големи/open/

І. СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
12 ЮНИ
1. 11.00 – Техническа конференция – представяне на документи от водача или
състезателя
2. 12.00 – Откриване на Първенството
3. 12.15 – 17.00 ч.
200 м. плуване с плавници по повърхността – D възр.група жени/мъже
200 м. плуване с плавници по повърхността – С възр.група девойки/юноши
200 м. плуване с плавници по повърхността – A + В възр.група момичета/момчета
100 м. плуване с апарат под вода – D възр.група жени/мъже – OPEN
25 м. апнея – A + В възр.група момичета/момчета
50 м. апнея – С възр.група девойки/юноши
50 м. апнея – D възр.група жени/мъже – OPEN
/Състезателите ползват плавници– моно или стерео по избор/
4. Класирането е по възрасти, КОМПЛЕКСНО /сбора от точки/ от двете дисциплини и
отборно.Състезателите, участващи в OPEN възрастова група и плували 50 м апнея във
възрастовата си група, се класират с постижението си от това плуване.
5. Точки, които се начисляват, според заеманото място: І място – 10т., ІІ място – 8т., ІІІ
място –6т., ІV място – 5т., Vмясто – 4т., VІ място – 3т., VІІ място – 2т., VІІІ място– 1т.
6. Класиралите се на първите три места по възрасти получават грамоти и медали.
7. Класиране: 50 м „Апнея” – мъже и жени над 16 години /плавници – моно или стерео/
200 м. „Плуване с плавници по повърхността”– мъже и жени над 16 години /плавници –
моно или стерео/ и 100 м. плуване с апарат под вода – за „Купата на Емил Попов” –
комплексно.

13 ЮНИ
8. 9:00
100 м. с препятствия –дайвинг – D /за сертифицирани водолази/
/плавници –стерео, промишлен, или свободен образец съгласно КМАС/
9. 10:30
300 м. комбинирано –дайвинг – D /за сертифицирани водолази/
/плавници –стерео, промишлен, или свободен образец съгласно КМАС/
В дайвинг дисиплините участниците използват водолазни апарати 10 – 12 л., заредени
на 200 атм., водолазни жилетки, плавници и маски, базови комплекти – промишлен
образец.
В дисциплините – 100 м. плуване с апарат под вода, дайвинг с препятствия – 100 м. и
300 м. дайвинг комбинирано се допускат само правоспособни водолази, доказващи го
със съответния водолазен сертификат.
Всички състезатели подписват декларация за здравословното си състояние.
Транспортът, храната и нощувките са за сметка научастниците.
Наградите са осигурени от Генералния спонсор на състезанието.
Организаторите осигуряват екипировката, включваща – водолазни апарати и
регулатори, водолазни жилетки, баластни колани с тежести . Зареждането на
водолазните апарати се осигурява от организаторите.
Заявки за участие се приемат до 08.06.2021 г. на адрес: seafriends.burgas@gmail.com
Държавното първенство се провежда с Генерален спонсор фирма „СИНХРОН” ООД
официален представител на BEUCHAT и SEAC SUB за България.

СЪДИИ:
1. Гл. Съдия – Чавдар Кумчев ;
2. Информатор – Д-р Никола Шопов
3. Гл. секратар: изготвяне ная стартов лист, класиране – точки – Райна Иванова
4. Секретариат: стартов лист, протоколи, размножаване , поставяне на инф табло ;
5. Стартер –
6. Помощник стартер- извеждане и проверка на състезателите по коридори
7. Старши времеизмервач –
8. Времеизмервачи;
9. Подводни съдии за неделя – 3 човека;
10. Съдия по пристигане
11. Съдия по обръщане
12. Медицинско осигуряване – Д-р Никола Шопов

Протокол от XII-то Държавно първенство по скоростно и подводно плуване в басейн и за купа „Руслан Ценков“ и „Симеон Гатев“, гр. Варна 26-27 септември 2020 г.