Семинар за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД – 2018 г.

Съгласно решение на УС на БНАПД, прието на заседание от 10.02.2018 г., ежегодният семинар на инструкторския състав на БНАПД ще се проведе на 10.03.2018 г. от 9:00 ч. в сградата на БЧК, гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 3 по приложената програма.

Присъствието на семинара е задължително за всички инструктори с квалификация на CMAS –БНАПД – М1 и М2, с изключение на тези, които са го посетили или са получили някоя от гореспоменатите квалификации през предходните три години.

Председател на БНАПД
Илия Раев

ПРОГРАМА:
на семинара за потвърждаване на инструкторски квалификации по CMAS – БНАПД
10.03.2018 г. в сградата на БЧК, гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 3

  Час – Тема – Лектор:
09:00 – Откриване. Регистрация на участниците. – инж. Илия Кръстев
10:00 – Основни изисквания за безопасни водолазни спускания. – д-р Никола Шопов
12:00 – Обедна почивка.
13:00 – Основни изисквания по нормативните документи на CMAS, ISO и БНАПД. Най-често наблюдавани отклонения от стандартите. – инж. Илия Кръстев
15:00 – Край на семинара.

Семинар за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД – 2017 г.

Съгласно решение на УС на БНАПД от 11.02.2017г. семинара за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД ще се състои на 11.03.2017г от 9.30 до16.00 часа в Института по океанология гр.Варна .

Напомняме на инструкторите на БНАПД ,че съгласно правилата за инструкторския състав всеки инструктор с квалификация М1 и М2 трябва да посети семинара най-малко веднъж на всеки три години.

Зам . Председател на УС на БНАПД
Илия Кръстев