Семинар за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД – 2019 г.

Съгласно решение на УС на БНАПД от 17.11.2018 г., ежегодният семинар на инструкторския
състав на БНАПД ще се проведе на 2 март /събота/ 2019 г. от 9.00 ч. в сградата на БЧК –
Варна на ул. „Братя Шкорпил“ № 3. Присъствието на семинара е задължително за всички
инструктори с квалификация CMAS – БНАПД – М1 и М2 с изключение на тези, които са
присъствали на семинара или са получили инструкторска степен през последните три години.
Присъствието не е задължително и за инструкторите, които към момента работят като
професионални водолази към частни и държавни фирми.

Програма
1-ви панел: Стандарти CMAS – Илия Кръстев
2-ри панел: Водолазна медицина – д-р Никола Шопов
3-ти панел: Технически спускания – Агоп Сренц

И. Раев – председател на УС на БНАПД

Потвърдете участието си до 20 февруари на ел. адрес: seaclub2@gmail.com
за Дарина Иванова

Семинар за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД – 2018 г.

Съгласно решение на УС на БНАПД, прието на заседание от 10.02.2018 г., ежегодният семинар на инструкторския състав на БНАПД ще се проведе на 10.03.2018 г. от 9:00 ч. в сградата на БЧК, гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 3 по приложената програма.

Присъствието на семинара е задължително за всички инструктори с квалификация на CMAS –БНАПД – М1 и М2, с изключение на тези, които са го посетили или са получили някоя от гореспоменатите квалификации през предходните три години.

Председател на БНАПД
Илия Раев

ПРОГРАМА:
на семинара за потвърждаване на инструкторски квалификации по CMAS – БНАПД
10.03.2018 г. в сградата на БЧК, гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 3

  Час – Тема – Лектор:
09:00 – Откриване. Регистрация на участниците. – инж. Илия Кръстев
10:00 – Основни изисквания за безопасни водолазни спускания. – д-р Никола Шопов
12:00 – Обедна почивка.
13:00 – Основни изисквания по нормативните документи на CMAS, ISO и БНАПД. Най-често наблюдавани отклонения от стандартите. – инж. Илия Кръстев
15:00 – Край на семинара.