Семинар „Към Антрактида на вода и под вода“ с испанският водолаз Хавиер Кристобо

Уважаеми колеги,

Kакто част от вас знаят, в България на посещение ще пристигне испанският леководолаз Хавиер Кристобо. Той е създателят на испанската леководолазна школа за Антарктика. Дългогодишен директор на института по океанография, морски биолог и човекът с най-голям опит в студени води от испанска страна.
Кристобо е у нас по покана на антарктическата общност, но също така, след разговори с д-р Кръстев, Дарина Иванова и кап. Данаилов, оформи се идеята той да изнесе своята лекция във Варна. Домакин ще бъде ВВМУ, като към събитието ще добавим кратки презентации от българска страна.
Ще се радвам да присъствате и да разпространите прикачената покана / обява.
Дата: 26.09. (понеделник)
Час: 18:00
Място: ВВМУ „Н. Йонков Вапцаров“, планетариума
Вход: свободен, на бариерата (КПП) ще бъдете упътени.
Ще съм благодарен за съдействие за разпространение на информацията сред клубове или познати, особено живеещите във Варна!
Поздрав,
Любомир Кендеров
(за въпроси 0879544463)

Обява за общо събрание на БНАПД – 2022 г.

Управителният съвет на СНЦ „Българска национална асоциация по подводна дейност“ със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 3, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 18, ал.2 и ал. 3 от Устава, свиква редовно Общо събрание на 9 април 2022 г. от 10.00 ч. в сградата на Радио Варна, гр. Варна, бул. „Приморски“ № 22 при следния дневен ред:

  1. Отчет за работата на БНАПД за 2021 г.
  2. Финансов отчет за 2021 г.
  3. Отчет на Контролната комисия на БНАПД за 2021 г.
  4. Отчет на Арбитражната комисия на БНАПД за 2021 г.
  5. Приемане на насоки за работата на УС за 2022 г.
  6. Разни.

При липса на кворум на определения ден, час и място, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 5 от Устава, редовното Общо събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място, при същия дневен ред, с явилите се членове. Решението за свикване на Общото събрание е взето на заседание на УС, проведено на 20.01.2022 г. в гр. Варна.

 

Зам. председател на БНАПД
Дарина Иванова