Обява за общо събрание на БНАПД – 2020 г.

Управителният съвет на СНЦ „Българска национална асоциация по подводна дейност“ със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 3, на основание чл. 26 от ЮЛНЦ и във връзка с чл. 18, ал.2 и ал. 3 от Устава, свиква редовно Общо събрание на 10 октомври 2020 г. от 10.00 ч. в сградата на Радио Варна, гр. Варна, бул. „Приморски“ № 22 при следния дневен ред:

Отчет за работата на УС на БНАПД за периода 12.05.2019 г. – 11.04.2020 г.
2. Финансов отчет за 2019 г.
3. Отчет на Контролната комисия на БНАПД за 2019 г.
4. Отчет на Арбитражната комисия на БНАПД за 2019 г.
5. Приемане на насоки за работата на УС за 2020 г.
6. Разни.
При липса на кворум на определения ден, час и място, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 5 от Устава, редовното Общо събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място, при същия дневен ред, с явилите се членове. Решението за свикване на Общото събрание е взето на заседание на УС, проведено на 10.08.2020 г. в гр. Варна.

Председател на БНАПД
Илия Раев

СЪОБЩЕНИЕ, във връзка с възникналата извънредна ситуация с епидемията с кронавирус

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ВОДОЛАЗИ И ПРИЯТЕЛИ!

В последните дни ситуацията в страната и света, възникнала в резултат на разпространението на епидемията от корoнавируса Covid-19 се усложни. Всички сте информирани от медии за мерките, които нашето правителство предприема за ограничаване на инфекцията и поведението, което всеки един от нас трябва да има е този момент. Нужно е самосъзнание, като се спазват стриктно препоръките за социална изолация и висока лична и комунална хигиена.

В тази връзка УС на БНАПД се обръща към всички да се съобразяваме с наложените ограничителни мерки и предписаните от властите модели за поведение. Като същевременно напълно се присъединяваме и към апела на Международната централа на КМАС, изразен официално в приложеното долу писмо (прилагаме превод, направен от д-р Шопов)

Скъпи приятели на CMAS

Медицинската комисия беше помолена да даде изявление за избухването на епдемията с Covid-19 за своите членове. CMAS е международна организация и в този момент пандемията Covid-19 е в различни етапи в различните страни. В някои страни почти няма инфекция и целта им е да поддържат страната си чиста; така че те предприемат защитни мерки на своите граници. В много страни има значителен брой пациенти и там целта е да се забави разпространението, за да има по всяко време достатъчно средства за лечение на тежко болни хора. А в някои страни изглежда, че количеството на новите случаи на инфекция намаляват. Въпреки това, човек трябва да бъде внимателен, защото поведението на тази нова инфекция все още не е добре известно. Това означава, че всяка държава има различна политика по отношение на това заболяване.

Слушайте официалните национални и местни медицински органи във Вашата страна, какво поведение да спазвате. И моля Ви, моля, слушайте само експертите по този въпрос. Интернет е пълен с фалшиви новини!

Има ли мерки, които се отнасят за всички?

Известно е, че респираторните вируси могат да се разпространяват по въздуха и чрез директно докосване на хората. Затова избягвайте да се ръкувате и пазете дистанция от околните. Мийте ръцете си редовно и когато боледувате, останете вкъщи и информирайте личния си лекар и околните.

Водолазите също са редовни пътници. Освен забраната за пътуване до определени страни, препоръчително е да пътувате само когато е необходимо. И когато трябва да пътувате, бъдете сигурни, че сте в добро здраве.

Струпването на много хора за провеждане на спорти срещи трябва да се избягва. Гледането на спортни събития като зрител не е необходимо занимание и срещите най-вече могат да се проведат в друг момент. CMAS действа по този начин въз основа на експертни становища. В много страни басейните, където водолазите тренират, са затворени за известно време.

Covid-19 е сериозно заболяване, действащо като тежък грип. Това може да бъде опасно особено за възрастните хора и тези, които вече са болни. За щастие повечето хора изпитват леки или умерени симптоми. Но за да предпазим другите и себе си, трябва да се преборим с тази пандемия. В световен мащаб СЗО е правилният източник на информация.

За конкретни мерки се обърнете към Вашия национален медицински орган.

 Д-р Джон Гьортс
Председател на Медицинска комисия на CMAS

 Колеги,

В тази връзка УС отменя провеждането на семинара за преподготовка на инструторите, който беше обявен за 21.03.2020 г.

На свое заседание  тази седмица УС ще вземе решение дали е целесъобразно да се промени за по-късна дата и провеждането на Общото събрание на Асоциацията (сега обявената дата е 11.04.2020), за което ще бедете своевременно информирани.

Ако имате някакви въпроси, касаещи този проблем и водолазната Ви дейност, можете да се обръщате към доц. д-р Никола Шопов за съвет и консултация (e-mail: drschopov@abv.bg) 

Пожелаваме много здраве на всички Вас и Вашите близки!

 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БНАПД