На 20-ти май, по случай Европейски ден на морето, „Морски клуб Приятели на морето“- Варна организира почистване на крайбрежните зони по устието на река Камчия. В акцията се включват доброволци от клуба и 30 служители на софийска фирма, които спциално се ангажират за това събитие. Акцията има за цел да обърне внимание върху проблема със замърсяването на крайбрежните зони с пластмаса и други отпадъци. Тя е част от партньорския проект на БГ Бъди активен “Искам
да съм полезен…рециклирай ме“, програмата _МЯСТО България.