Място на провеждане:  гр. Варна, Морско казино –– „Син салон”
Дата: 11 Май 2019 г.

 П Р О Г Р А М А

1 – 12:30-12:40 – Официално откриване на конференцията, Председател на БНАПД – г-н Илко Раев
2 – 12:40-13:00 – Изказване на поздравителни адреси от гости на юбилейната конференция.
3 – 13:00-13:10 – Връчване на плакети на заслужили дейци на БНАПД, г-н Илко Раев
4 – 13:10-13:40 – Пленарен доклад на инж. д-р Илия Кръстев заместник председател на БНАПД на тема: „Водолазната дейност в България с използване на автономна екипировка и мястото на БНАПД в нея”
5 – 13:40-14:10 – Кафе-пауза, разглеждане на фотоизложбата на Николай Христакиев и изложбата „Водолазно оборудване – история и настояще” пред входа на Морското казино
6 – 13:40-14:10 – Пресконференция пред медиите с участието на г-н Илко Раев и г-н Илия Кръстев
7 – 14:10-14:30 – Доклад на доц. Пейчо Калоянчев от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на тема: „Морското дело и водолазните научни проекти”
8 – 14:30-14:50 – Доклад на к-н IIIр Илия Стойчев от ВМС на тема: „История и настояще на Центъра за подготовка на водолази и бордни спасители на ВМС”
9 – 14:50-15:10 – Доклад на г-н Крикор Сренц от водолазен клуб „Нептун” на тема: „Техническите водолазни спускания в БНАПД – Какво сме направили и какво ни предстои”
10 – 15:10-15:20 – Пленарен доклад на доц. Любомир Кендеров от Софийски университет на тема: „Неизвестната Антарктида”
11 – 15:20-15:40 – Доклад на г-н Александър Киров член на УС на БНАПД на тема: „Водолазна спелеология и специално оборудване”
12 – 15:40-16:00 – Доклад на доц. Димитър Кожухаров от Софийски университет на тема: „Изследвания на водни организми по време на курсове за научни водолази”
13 – 16:00-16:10 – Доклад на г-жа Дарина Иванова от морски клуб „Приятели на морето – Варна” на тема: „Спортната и социална дейност в БНАПД
14 – 16:10–16:30 – Доклад на док. Димитър Беров, Лабораторията по морска Екология към ИБЕИ-БАН на тема: „Състояние, промени и заплахи за крайбрежни екосистеми в Черно море”
15 – 16:30-16:50 – Доклад на доц. д-р Никола Шопов от ВМА на тема: „Основни приоритети на безопасност при водолазните спускания”
16 – 16:50-17:10 -Закриване на юбилейната конференция от г-н Илия Раев
17 – 18:00-21:00 – Коктейл – вечеря за гостите и членовете на Асоциацията в „Синия салон” на Морското казино 

Снимки:Paya Mona