Съгласно решение на УС на БНАПД от 11.02.2017г. семинара за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД ще се състои на 11.03.2017г от 9.30 до16.00 часа в Института по океанология гр.Варна .

Напомняме на инструкторите на БНАПД ,че съгласно правилата за инструкторския състав всеки инструктор с квалификация М1 и М2 трябва да посети семинара най-малко веднъж на всеки три години.

Зам . Председател на УС на БНАПД
Илия Кръстев