Уважаеми колеги,

Съобщаваме на всички евентуални участници в ежегодния семинар за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД, че семинара ще се състои на 19 март 2016г. в Института по океанология в гр. Варна при следната програма:

Час – Тема – Лектор:
09:30 – Откриване. Регистриране на участниците – Илия Кръстев;
10:00 – Първа помощ при водолазни инциденти – д-р Н.Шопов;
11:00 – Декомпресионни заболявания, профилактика, лечение – д-р Н.Шопов;
12:30 Почивка;
13:30 – Технически водолазни спускания. Ребридери – Крикор Сренц;
15:30 – Новите стандарти за обучение на водолази на CMAS – Илия Кръстев;
16:30  – Край на семинара.

Напомняме на всички инструктори, които не са участвали в семинари, че ако е минал три годишния срок според Правилата за работа на инструкторския състав на БНАПД ще загубят статута си на действащи инструктори.