Допълнителна информация относно семинара за потвърждаване на инструкторски квалификации – 2015 г.
Във връзка с постъпили запитвания относно семинара за потвърждаване на CMAS – БНАПД инструкторски квалификации, който ще се проведе на 14.03.2015г. в Института по океанология в гр.Варна, Ви информирам за следното:

Желателно е да бъде посетен от всички инструктори на БНАПД, тъй като ще се обсъждат новите стандарти на CMAS,задължително е присъствието на инструкторите, които не са присъствали на семинара през 2014г. с квалификация М1 и М2 получена преди 2013г. За да запазят активния си статут тези инструктори трябва да посетят обявения за 2015г. семинар или този, който ще се проведе през 2016г.

 

С уважение:
УС на БНАПД