Уважаеми колеги,

Поради големия интерес и изчерпването на първото издание на книгата „50 г. леководолазна дейност в България“ беше отпечатано ново допълнено и преработено издание – „50+5 г. леководолазна дейност“.
Новите книги могат да се заявят и закупят от БНАПД.
Цена на книгата 7,00лв.

Тел. за връзка 0884866139 – И.Кръстев