На 06.04.2013 г. в гр.Варна беше проведено редовното годишно отчетно-изборно събрание на БНАПД.

Беше избран Управителен съвет в състав:

1.Председател Илия Раев
2.Зам.председател Илия Кръстев
3.Секретар Драгомира Димитрова
4.Емил Каратопраклиев
5.д-р Никола Шопов
6.Симеон Гатев
7.Явор Паунов
8.Крикор Сренц
9.Тодор Харбалиев
10.Александър Киров

Бяха приети насоки за работата на БНАПД през 2013г., които ще публикуваме по-късно.

С уважение:
Д. Димитрова – секретар на БНАПД