Заседание на УС на БНАПД

Обявявам присъствено заседание на УС на БНАПД съгласно чл.26, ал.1 и във връзка с чл.28, ал.5 от Устава на БНАПД, което ще се състои на 10.02.2018 г. в сградата на БЧК (Варна, ул. Братя Шкорпил 3) от 11:00 часа,
при следния дневен ред:

1. Обсъждане на проект за отчет на УС за периода 07.04.2017 – април 2018 г.
2. Обсъждане на въпроси, свързани с подготовката за провеждане на ОС на БНАПД-2018.
3. Определяне на дата и програма за семинар на инструкторите на БНАПД-2018.
4. Разни.

Председател на УС на БНАПД
Илия Раев