На 12.05.2024 в клуб Нептун-Пловдив Крикор Сренц проведе курс CMAS Compressor Operator, по време на който участниците имаха възможност да се запознаят с подробности за устройството и начина на експлоатация на компресорите за дихателен въздух. След лекционната част бе проведена и практическа част с различни модели компресори BAUER. В края на курса участниците положиха успешно и теоретичен изпит и ще бъдат сертифицирани по системата на CMAS. Oбучението има за цел да повиши техническата грамотност сред водолазите в България под мотото ‘Чист въздух=безопасно гмуркане'(Pure Air=Safe diving).