В долния хиперлинк е анализ и становище на д-р Беров относно инцидената с кораба Vera Su  
Екологични ефекти от аварията на кораба Vera Su край Яйлата

д-р Димитър Беров
Лаборатория по Морска Екология, ИБЕИ-БАН
Oтговорник направление „Научна леководолазна дейност“  в БНАПД