На 04.02.2021 г. в офиса на БНАПД във Варна беше проведен изпит за присъждане на висшата инструкторска квалификация „инструктор три звезди“ M3 по изискванията на CMAS и БНАПД, на Дарина Иванова Иванова.

Изпитът беше проведен от комисия в състав:
Илия Кръстев – инструктор M3
Антон Кръстев – инструктор M3
Стамен Стаменов – инструктор M3
Никола Шопов – специалист по водолазна и хипербарна медицина

Заключенията на комисията са, че кандидатът е показал много добри 
познания в областта на водолазната теория и практика, както и за стандартите на CMAS и вътрешните правила на БНАПД. На база на показаните резултати и богатата водолазна и инструкторска практика на кандидата, заключението на комисията е, че следва да се присъди на Дарина Иванова инструкторската степен „три звезди“ M3.

Илия Кръстев – заместник председател на БНАПД