Съвместното сътрудничество между Крикор Сренц от БНАПД и Вахе Мелконян – водолаз спасител при МЧС Армения и ръководител на Aрменския център за подводни изследвания стартира през 2017г. В резултат от 3 годишната учебна работа през октомври 2020г. в сградата на Академия МЧС в Република Армения, официално бе връчен инструкторски сертификат на Вахе Мелконян след успешно полагане на изпит за М1. За в бъдеще обучаваните от него водолази ще бъдат сертифицирани от БНАПД.