Уважаеми, приятели, колеги водолази!

По-долу Ви предоставяме една препоръка за действие на водолазните центрове в условията на все още незатихващата емидемия на коронавируса SARS-CoV-2, причиняващ заболяването COVID-19. Ще се опитаме да дадем кратки съвети за 10 от най-вероятните и чести ситуации, свързани с водолазната дейност на клубовете. Тези препоръки са съобразени с позицията на DAN, както и с други научни публикации, които сме систематизирали за Ваше ползване. В скоро време на нашия сайт ще публикуваме и официалните препоръки на международната централа на КМАС, които в момента се изработват от медицинския панел на Конфедерацията, в чиято работа участие взима и доц. д-р Шопов, като отговорник на направлението „Водолазна медицина” на нашата Асоциация.

 ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ:  Познанията за епидемиологичната обстановка, клиничната картина и регулаторна ситуация относно пандемията на COVID-19 непрекъснато се развива. В резултат на това този документ може да бъде променен и актуализиран.