Стани член на БНАПД

Всеки пълнолетен гражданин на Република България може да стане член на Българска Асоциация по Подводна Дейност. За целта трябва да попълни електронното заявление в този раздел, както и да заплати членски внос с превод към банковата сметка на БНАПД.

ДО Г-н Председателя

на БНАПД

  ЗАЯВЛЕНИЕ

 Г-н Председател,

 Моля, да бъда приет като член на Българска Национална Асоциация по Подводна Дейност.

 Декларирам, че ще спазвам наредбите на устава на БНАПД, вътрешните актове, решенията на Управителния съвет и Общото събраниe. Също така декларирам, че няма да извършвам действия накърняващи доброто име на БНАПД, ще пазя имуществото на асоциацията и ще плащам редовно членския си внос.

Надявам се, че молбата ми ще бъде удовлетворена!

8 + 12 =

Формуляр за Заявление за членство в БНАП.
Може да бъде подаден на електронна поща, подписан с електронен подпис или изпратен с писмо на адрес.

*Ако нямате навършени 18 години, но желаете да се присъедините като член на БНАПД, моля сържете се с нас за да получите повече информация за реда на членство.