Надедба за Държавно първенство по скоростно и подводно плуване в басейн и за купа Руслан Ценков“ и „Симеон Гатев“ 26-27.09.2020

ОРГАНИЗАТОРИ:
БЪЛГАРСКА  НАЦИОНАЛНА  АСОЦИАЦИЯ  ПО  ПОДВОДНА  ДЕЙНОСТ
МОРСКИ  КЛУБ  „ПРИЯТЕЛИ  НА  МОРЕТО” – ВАРНА

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
гр.Варна, Общински плувен комплекс „Приморски“ / басейн „Ю.Русев“ , 50 метров басейн, 10 коридора, температура на водата 27 С

ИЗМЕРВАНЕ: Ръчно     

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

А – момичета и момчета, родени 2010 и 2011 година
В – момичета и момчета, родени 2008 и 2009 година
С – девойки и юноши младша възраст, родени 2006 и 2007 година
D – девойки и юноши старша възраст, родени 2003-2005 одина
Е – жени и мъже, родени 2002 година и по-големи /OPEN/

ПРОГРАМА НА ПЪРВЕНСТВОТО

26.09.2020 г.  – събота

Техническа конференция – 8:30 ч. , на басейн „Ю.Русев“

Откриване – 9:30 ч.

Преди обяд – начало 10:00 ч.

 • 50м плуване с плавници по повърхността – м/ж – А и В
 • 50м апнея   – м/ж – С и D
 • Награждаване
 • 200м плуване с плавници по повърхността- м/ж – А и В
 • Награждаване
 • 25м апнея   – м/ж – А и В
 • Награждаване

 След обяд – начало14:00 ч.

 • 100м плуване с апарат под вода – OPEN /разрешена минимална възраст по CMAS 14 години/
 • 400м плуване с плавници по повърхността- м/ж- C,D,Е
 • Награждаване
 • 50м апнея  – м/ж – Е
 • Награждаване
 • 100м плуване с плавници по повърхността – м/ж – А,В,С,D и Е
 • Награждаване
 • 4х50м щафета МИКС /2ж+2м/   – А и В  /всеки участник трябва да преплува минимум 12,5 м апнея/
 • 4х50м щафета МИКС /2ж+2м/   – С,D и Е  /всеки участник трябва да преплува минимум 25 м апнея/
 • Награждаване

27.09.2020 г.  –  неделя, преди обяд – начало 9:00 ч.

 • 100 м с препятствия – дайвинг   – м/ж  – OPEN    /само за сертифицирани водолази, минимална разрешена възраст по CMAS 14 години, плавници – стерео, промишлен образец съгласно СМАS/
 • „НА ТЪМНО“    – м/ж  – OPEN  /само за сертифицирани водолази, минимална разрешена възраст по CMAS 14 години/
 • Награждаване
 • 200 м комбинирано – дайвинг  – м/ж – OPEN   /само за сертифицирани водолази, минимална разрешена възраст по CMAS 14 години/
 • Награждаване на победителите в индивидуалните дисциплини,отборно и комплексно.

 РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

 • Право на участие: До участие се допускат състезатели от плувните клубове, учебните водолазни центрове и клубове от България и други страни, а също и индивидуални участници.
 • Такса –участие – няма.
 • Всеки състезател подписва формуляр-декларация за здравословното си състояние.
 • Всеки състезател има право да участва максимум в 4 плувни дисциплини.
 • Всеки отбор има право да участва с максимум трима състезатели в дисциплина.
 • Всеки отбор има право на участие само с по една щафета в щафетните дисциплини .
 • В дайвинг дисциплините участниците използват водолазни апарати 10-12 литра, заредени на 200 атмосфери, водолазни жилетки, плавници, маски, базови комплекти – промишлен образец.
 • В дайвинг дисциплините се допускат само правоспособни водолази, доказващи го със съответния сертификат.

КЛАСИРАНЕ, МЕДАЛИ И НАГРАДИ

 • Класирането е за всяка дисциплина по пол и възраст.
 • Класиралите се на първите три места във всички плувни дисциплини получават медали.
 • От спонсора се получават предметни награди м/ж :

   група А – сбор от точките на дисциплините – 25 м апнея, 50 м плуване с плавници по повърхността и  200 м плуване с плавници по повърхността.

   група В – сбор от точките на дисциплините – 25 м апнея, 50 м плуване с плавници по повърхността и  200 м плуване с плавници по повърхността.

  група С – сбор от точките на дисциплините – 50 м  апнея,100 м плуване с плавници по повърхността и 400 м плуване с плавници по повърхността.

  група D – сбор от точките на дисциплините – 50 апнея,100 м плуване с плавници по повърхността и 400 м плуване с плавници по повърхността.

 • При равен брой точки се взема класирането от най-дългата дисциплина.
 • За да се направи отборно класиране се начисляват точки, според заеманото място както следва: І място- 16 точки; ІІ място – 14 точки; ІІІ място – 13 точки; ІV място – 12 точки; V място- 11 точки; … ХVІ място – 1 точка.
 • Клубът, чиито състезатели, жени и мъже, от всички възрастови групи са събрали най-много точки от всички плувни дисциплини 25 апнея; 50 апнея; 50 м,100 м,200 м,400 м плуване с плавници по повърхността и 100 м плуване с апарат под вода, става носител на КУПА „РУСЛАН ЦЕНКОВ“.
 • Трите жени и тримата мъже събралите най-много точки според класирането си в петте дисциплини – 50 м апнея,100 м плуване с апарат под вода, 100 м с препятствия, „на тъмно“ и 200 м комбинирано , получават предметни награди от спонсора./ при равен брой точки се взема предвид класирането от 200 м комбинирано/
 • Клубът, чиито отбори жени и мъже са събрали най-много точки от дайвинг дисциплините, става носител на КУПА „СИМЕОН ГАТЕВ“.

ТЕХНИЧЕСКА ЗАЯВКА

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 15.09.2020г. на адрес:

seaclub2@gmail.com

krastev@io-bas.bg

           Организаторите осигуряват екипировката, включваща – водолазни апарати и регулатори, водолазни жилетки, баластни колани и тежести. Зареждането на водолазните апарати се извършва от организаторите.

Транспортът, храната и нощувките са за сметка на участниците.
Наградите са осигурени от Генералния спонсор на състезанието.

Морска академия 2019-2020

Възможност да бъдеш обучен по две морски специалности:
„водолаз“ и „водач на плавателен съд до 40 бт“

Възможност да станеш част от морската общност!

Проектът „МОРСКА АКАДЕМИЯ 2019 – 2020“ се изпълнява от Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна с финансова подкрепа в размер на 45 530 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проекта е създаване на възможност за социална интеграция АКАДЕМИЯ и професионална реализация на младежи от уязвими групи чрез придобиване на квалификация 2019-2020 МОРСКА по две морски специалности.

Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна работи по проект „МОРСКА АКАДЕМИЯ 2019 – 2020“. В рамките на 12 месеца, 50 младежи в неравностойно социално положение безработни, с ниски доходи, от уязвими групи) ще получат възможност да преминат през обучение и получат международно признати сертификати по две морски специалности – “Водолаз” и “Водач на плавателен съд до 40 БТ”. 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА:
февруари – май 2020 г.   “водач на плавателен съд до 40 бт”
юни – октомври 2020 г.   „водолазна правоспособност“
ноември – декември 2020 г.  “водач на плавателен съд до 40 бт”

За да се включиш в програмата:
Дарина Иванова – ръководител проект,
моб.: 0889 818 727; seaclub2@gmail.com

Официална брошура на „Морска академия 2019-2020“