МЛАДЕЖКА ИНИЦИАТИВА „ЖИВИЯТ СВЯТ НА ЧЕРНО МОРЕ“

Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна започна работа по младежка инициатива «Живият свят на Черно море». Целта на инициативата е чрез атрактивни, дейности да се повиши информираността на децата и младежите за морската флора и фауна в Черно море и се възпита и стимулира активна позиция към опазването й.

Дейностите по инициативата ще бъдат реализирани в рамките на 5 месеца в гр. Варна и Северното черноморско крайбрежие, с прякото участие на 30 младежи, под ръководството на специалистите и доброволците на Клуба.

         По атрактивен начин младежите ще се запознаят с черноморските обитатели, ще научат за проблемите на морето и  за лесни и приложими начини да го опазват, ще работят с определител на черноморските представители на флората и фауната.

Естествено, за да се справят със задачите – обследване и фото документиране на крайбрежните морски екосистеми, вземане на проби от дъното край дивите плажове и буните за установяване степента на замърсяване на морската вода, всички участници в инициативата ще преминат обучение по гмуркане и начално водолазно обучение. 

Настоящата инициатива се осъществява с финансовата подкрепа на Община Варна.

          За допълнителна информация: Дарина Иванова 0889818727