ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВОНОС

УС напомня на членовете на БНАПД, които не са платили членския си внос за 2020г., че могат да направят това по банков път. Банковата сметка на Асоциацията е публикувана на сайта в раздел КОНТАКТИ.