Изменение на Наредба № Н-7 от 2008 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВОДОЛАЗНИТЕ ЦЕНТРОВЕ(КЛУБОВЕ) НА БНАПД

Във връзка със публикуваната в Държавен вестник от бр.14 18.02.2014 г. наредба за изменение на Наредба № Н-7 от 2008 г. моля да направите необходимото съгласно чл. 7, ал. 1 и 2 и да изпратите данните на Илия Кръстев най-късно до 21.03.2014 г. за да ги препратим във морска администрация.

Прикачвам към съобщението измененията на наредбата за информация.

Поправки на БНАПД в Наредба № Н-7 от 2008 г.

С уважение:
Д. Димитрова – секретар на БНАПД