Дни на науката 2017 – ВМА, Варна

ПРОГРАМА

 

14 декември 2017 г.

        10:00 – 11:00 ч.ОТКРИВАНЕ – Пленарна лекция на проф. д-р Христо Бозов, д.м.

        11:00 – 11:30 ч. – ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

ПЪРВА НАУЧНА СЕСИЯ:

Модератор: доц. Въжаров, д.м., секретар: д-р Янева

             11:30 11.45 ч. – Предпоставки, изграждане и дейност на медицински хипербарен комплекс в състава на клиника по хипербарна терапия и морска физиология до 1997 г.

П. Ганчев

            11:45 12:00 ч.История на основните етапи от проектно-конструкторската разработка, изграждане и въвеждане в експлоатация на медицински хипербарен комплекс.

П. Калоянчев

            12:00 12:15 ч.Хипербарна кислородна терапия при хроничните чревни болести.

И. Въжаров, Н. Шопов, Хр. Бозов

            12:15 12:30 ч. ХБО при ХНЗС- накъде след 2000 пациента.

К. Георгиев, Хр. Бозов, П. Куцаров, М. Янева, В. Обретенов, Ю. Крумов

            12:30 12:45 ч. Патогенетична обоснованост за лечение с ХБО на някои остри и подостри отравяния.

Сн. Златева, П. Маринов, Г. Бончев, М. Йовчева, Ж. Керезова, С. Петрова, В. Георгиев, Хр. Бозов

            12:45 13:00 ч. – ETF тест-превенция на баротравмата на средното ухо.

К.Георгиев, Н. Шопов, П.Куцаров, М.Янева, В. Обретенов, Ю. Крумов

            13:00 13:15 ч.ДИСКУСИЯ

            13:1514:00 ч.ОБЯД

 
ВТОРА НАУЧНА СЕСИЯ:

Модератор: проф. Бозов, д.м., секретар: д-р Георгиев

 

            14:00 14:15 ч.Комплексномултиплициран подход при лечение на диабетно стъпало.

Хр. Михайлов

            14:15 14:30 ч.Реконструкции на подбедрицата при рани с травматичен произход.

Д. Янков, Ю. Крумов, В. Обретенов, Й. Заякова, Н. Пашалиев, Хр. Христов, М. Башева, Б.Валериев

            14:30 14:45 ч. Аманита фалоидес токсичен хепатит и ХБО. Клиничен опит.

П. Маринов, Сн. Златева, Г. Бончев, М. Йовчева, Ж. Керезова, С. Петрова, В. Георгиев, Хр. Бозов, М. Янева

            14:45 15:00 ч.Злоупотреба с наркотични вещества при кандидати за военна служба и доброволен резерв 2017г.

Г. Бончев, Сн. Златева, П. Маринов, Н. Шопов, Ив. Стефанова

            15:00 15:15 ч.Хистаминово отравяне при консумация на риба.

М. Йовчева, Сн. Златева, П. Маринов, Г. Бончев, Ж. Керезова, С. Петрова, В. Георгиев

            15:15 15:30 ч.Методи за реконструкция на гърдата след мастектомия.

Й. Заякова, Р. Ненков, Р. Радев, Д. Янков, Б. Валериев, М. Башева, Н. Ненкова

            15:30 15:45 ч. Съвременни методи за диагностика и принципи на лечение на хроничните рани.

Н. Митев

            15:45 16:00 ч.Приложение на иновативни технологии при немедикаментозното повлияване на болката.

Юл. Крумов, П. Конукчиева, В. Обретенов

            16:00 16:15 ч. Регенеративна медицина в ортопедията и травматологията-стволови клетки и растежни фактори.

В. Стефанов, В. Обретенов, Юл. Крумов

            16:15 16:30 ч. – Характеристика на невротоксините на някои морски създания, синтез и таргетни клетки.

Сн. Златева

            16:30 16:45 ч. ДИСКУСИЯ

  15 декември 2017 г.

 УЪРКШОП НА ТЕМА: „ВОДОЛАЗНА МЕДИЦИНА”

         9:30  ч. – пленарна лекция на полк. доц. д-р Никола Шопов на тема: „Кислородът – източник на живот и скрита опасност за водолазите.”

            10:30 ч. – пленарна лекция: „Нови предизвикателства във водолазното оборудване – “Sidemount” конфигурация”. Модератори: водолазен инструктор Алекс Киров и екипа на „Синхрон – ЕАД” – Бургас.

            11:30 ч. – пленарна лекция: „Теория и практика на техническите водолазни спускания.” Модератор: водолазен инструктор Крикор Сренц.

            12:30 ч. – Кафе пауза

            13:00 ч. пленарна лекция: „Какво още за безопастността на водолазните спускания?” Модератор: доцент д-р Никола Шопов.

            14:00 ч. – пленарна лекция: „Действия в случай на водолазен инцидент”.  Модератор: доцент д-р Никола Шопов.

Ново издание на книга „50 г. леководолазна дейност в България“

Уважаеми колеги,

Поради големия интерес и изчерпването на първото издание на книгата „50 г. леководолазна дейност в България“ беше отпечатано ново допълнено и преработено издание – „50+5 г. леководолазна дейност“.
Новите книги могат да се заявят и закупят от БНАПД.
Цена на книгата 7,00лв.

Тел. за връзка 0884866139 – И.Кръстев