Семинар за потвърждаване на инструкторски квалификации – 2015 г.

ПРОГРАМА
На семинара за потвърждаване на инструкторски квалификации по CMAS – БНАПД
14.03.2015 г. – Варна.

Час – Тема – Лектор
09:30 – Откриване. Регистриране на участниците – Илия Кръстев
10:30 – История и еволюция на таблиците за лечебна рекомпресия –д-р Н.Шопов
11:30 – Лечебна рекомпресия във водата – предимства и недостатъци – д-р Н.Шопов
12:30 – Почивка
13:30 – Принципи за кардио-пулмонална ресусцитация (изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж) – д-р Н.Шопов
14:30 – Новите стандарти за обучение на водолази на CMAS -Илия Къстев
17:30 – Край на семинара

Семинар за технически водолази 22.11.2014 г.

Уважаеми колеги,

Обявяваме провеждането на семинар за технически водолази със следните параметри:
Дата и час на провеждане: 22.11.2014 г.(събота) от 10.00 ч. до 16.00 ч.
Място: гр. Варна ул. „Братя Шкорпил“ № 3 – Български червен кръст

Програма:

1. Системи на обучение, основни принципи и оборудване – от 10.00 до 12.00 ч. (модератор: Крикор Сренц)
2. Ретроспекция на опита на Института по океанология към БАН в областта на техническите спускания – от 12.00 до 12.30 ч. (модератор: инж. д-р Илия Кръстев)
3. Кафе пауза: 12.30 до 13.00 ч.
4. Медицински аспекти на техническите спускания: декомпресионни модели, кислородна токсичност и други медицински проблеми – от 13.00 до 15.30 ч. (модератор: д-р Никола Шопов, д.м.)
5. Дискусия – от 15.30 до 16.00 ч.

Срок за заявки за участие до 10.11.2014г.

 С уважение:
УС на БНАПД