Семинар за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД – 2016 г.

Уважаеми колеги,

Съобщаваме на всички евентуални участници в ежегодния семинар за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД, че семинара ще се състои на 19 март 2016г. в Института по океанология в гр. Варна при следната програма:

Час – Тема – Лектор:
09:30 – Откриване. Регистриране на участниците – Илия Кръстев;
10:00 – Първа помощ при водолазни инциденти – д-р Н.Шопов;
11:00 – Декомпресионни заболявания, профилактика, лечение – д-р Н.Шопов;
12:30 Почивка;
13:30 – Технически водолазни спускания. Ребридери – Крикор Сренц;
15:30 – Новите стандарти за обучение на водолази на CMAS – Илия Кръстев;
16:30  – Край на семинара.

Напомняме на всички инструктори, които не са участвали в семинари, че ако е минал три годишния срок според Правилата за работа на инструкторския състав на БНАПД ще загубят статута си на действащи инструктори.

Допълнителна информация относно семинара за потвърждаване на инструкторски квалификации – 2015 г.

Допълнителна информация относно семинара за потвърждаване на инструкторски квалификации – 2015 г.
Във връзка с постъпили запитвания относно семинара за потвърждаване на CMAS – БНАПД инструкторски квалификации, който ще се проведе на 14.03.2015г. в Института по океанология в гр.Варна, Ви информирам за следното:

Желателно е да бъде посетен от всички инструктори на БНАПД, тъй като ще се обсъждат новите стандарти на CMAS,задължително е присъствието на инструкторите, които не са присъствали на семинара през 2014г. с квалификация М1 и М2 получена преди 2013г. За да запазят активния си статут тези инструктори трябва да посетят обявения за 2015г. семинар или този, който ще се проведе през 2016г.

 

С уважение:
УС на БНАПД