БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

Като пълноправен член Българската Национална Асоциация по Подводна Дейност предлага обучение и сертифициране към всичките три комитета (спортен, технически и научен) на Световната Кофедерация по Подводна Дейност - CMAS.

При провеждане на курсове инструкторите към БНАПД използват CMAS International Diver Training Certification System,която включва Diver, Speciality Diver, Technical Diver и Leadership Diver Training стандарти на обучение, които предоставят на завършилите курса водолази възможност да се гмуркат на територията на всички държави членки на CMAS. Тези стандарти - CMAS International Diver Training Standards могат да бъдет изтеглени от секцията с Документи на интернет страницата на БНАПД.

За да изберете най-подходящия зa вас курс, се запознайте с картата на обучение на CMAS:

 

 
diver diver diver diver instructor instructor instructor
Dry Suit Diver   Diver*** Children Diving   Children Diving Training Instructor    
        Children Diving Instructor Trainer    
  Extended Range Diver       Extended Range Instructor  
Nitrox Diver Advanced Nitrox Diver     Nitrox Instructor Advanced Nitrox Instructor  
Semi - Closed Circuit Rebreather Diver         Semi - Closed Circuit Rebreather Instructor  
Closed Circuit Rebreather Diver   Normoxic Trimix Diver   Advanced Semi - Closed Circuit Rebreather Diver Advanced Semi - Closed Circuit Rebreather Instructor  
        Closed Circuit Rebreather Instructor    
    Advenced Trimix Diver     Normoxic Trimix Instructor  
          Advanced Trimix Instructor Advanced Trimix Instructor Trainer
        Nitrox Gasblender Nitrox Gasblender Instructor Trimix Gasblender Trimix Gasblender Instructor
 
   
  Scooter Diver Level 1 (Recreational Scooter Diver)       Scooter Instructor Level 1  
  Scooter Diver Level 2, (Tec Scooter Diver)       Scooter Instructor Level 2  
    Scooter Diver Level 3, (Overhead Environment)     Scooter Instructor Level 3  
  Cave Diver 1, Cavern Diver          
  Cave Diver 2, Cave Diver Cave Diver 3, Full Cave Diver   Cave Diving Instructor 1, Cavern Diving Instructor Cave Diving Instructor 2, Full Cave Diving Instructor Cave Diving Instructor 3, Cave Diving Staff Instructor
  Ice Diver     Ice Diving Instructor    

 

Образци на CMAS сертификати издавани от БНАПД:

 

Образците