БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

Организационна структура на Българска Национална Асоциация по Подводна Дейност - БНАПД

 

Председател:

Илия Петров Раев

тел. +359 888 573435

e-mail: varna@redcross.bg

 

Зам. председател:

Илия Кръстев Кръстев - отговорник за направление "Учебна дейност" и по съвместителство завеждащ и направление "Научни водолазни дейности"

тел. +359 888 461182

e-mail: krastev@io-bas.bg

 

Секретар:

 

тел. 

e-mail:

 

Членове на УС:

 

Д-р Никола Георгиев Шопов - отговорник за направление "Водолазна и хипербарна медицина"

тел. +359 888 321490

e-mail: drschopov@abv.bg;


Явор Пламенов Паунов - отговорник за направление "Технически водолазни спускания и професионална дейност"

тел. +359 898 488475

e-mail: manager@underwatertg.com

 

Крикор Агоп Сренц - отговорник направление "Технически водолазни спускания"

тел. +359 885 597269

e-mail: srents@abv.bg


Александър Йорданов Киров - отговорник направление "Пещерна водолазна дейност"

тел. +359 887 747633

e-mail: al.kirov@gmail.com


Илия Стефанов Стойчев - отговорник направление "Връзки с ВМС на РБ"

тел. +359 887 248284

e-mail: naval_boy@yahoo.com


Тодор Киров Харбалиев - отговарящ за направление "Връзки с други водолазни организации"

тел. +359 893 327744

e-mail: office@divewithharry.com

 

Отговорници по направления към БНАПД които не са членове на УС:

 

Дарина Иванова Иванова - отговорник направление "Спортни дейности"

тел. +359 889 818727

e-mail: seaclub@triada.bg


Николай Петров Христакиев - отговорник направление "Подводна фото и видео дейност"

тел. +359 888 641440

e-mail: hristakiew@abv.bg