БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

Всеки пълнолетен гражданин на Република България може да стане член на Българска Асоциация по Подводна Дейност. За целта трябва да попълни електронната бланка в този раздел или да подаде молба в централата на БНАПД (образец може да бъде изтеглен в раздел документи), както и да заплати членски внос с превод към банковата сметка на БНАПД:

 

Българска Национална Асоциация по Подводна Дейност

Банка ДСК-Варна
IBAN: BG 24 STSA 93000010915747
BIC: STSABGSF

Сума: .......

Основание: Членски внос за 2018г.

 

 

*Ако нямате навършили 18 години, но желаете да се присъедините като член на БНАПД, моля сържете се с нас за да получите повече информация за реда на членство.

Дата на подаване: 20/10/2019 г.
Входящ №:
ДО г-н Председателя
на БНАПД

ЗАЯВЛЕНИЕ

От: , ЕГН: ,
живущ в гр. (с): , електронна поща: ,
телефон за връзка:
Г-н Председател,

Моля да бъда приет като член на Българска Национална Асоциация по Подводна Дейност като за това изтъквам следните причини:
Притежавам водолазен опит:
Декларирам, че ще спазвам наредбите на устава на БНАПД, вътрешните актове, решенията на Управителния съвет и Общото събрани. Също така декларирам, че няма да извършвам действия накърняващи доброто име на БНАПД, ще пазя имуществото на асоциацията и ще плащам редовно членския си внос.
Надявам се, че молбата ми ще бъде удовлетворена!
гр. (с):
дата:
С уважение: