БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

Събития

Заседание на УС и Съвета на инструкторите на БНАПД - 16.02.2013г.
На 16.02.2013г. в гр.Пловдив беше проведено съвместно заседание на УС и Съвета на CMAS инструкторите към БНАПД с дневен ред: 1. Определяне на датата ...
УС на БНАПД след общо събрание - 2013г.
Общо събрание 2013г. На 06.04.2013г. в гр.Варна беше проведено редовното годишно отчетно-изборно събрание на БНАПД.Беше избран Управителен съвет в съ...
Изменение на Наредба № Н-7 от 2008 г.
НА ВНИМАНИЕТО НА ВОДОЛАЗНИТЕ ЦЕНТРОВЕ(КЛУБОВЕ) НА БНАПД Във връзка със публикуваната в Държавен вестник от бр.14 18.02.2014 г. наредба за изменение н...
Програма за семинар на инструкторски квалификации - 2014 г.
На семинара за потвърждаване на инструкторски квалификации по CMAS-БНАПД 29.03.2014 г. - Варна.------------------------------------------------------...
Курс за научни водолазни дейности
Института по океанология към БАН-гр.Варна, съвместно с БНАПД организира курс за научни водолазни дейности, който ще се проведе в периода 08.08.2014г. ...
Ново издание на книга "50г. леководолазна дейност в България"
Уважаеми колеги, Поради големия интерес и изчерпването на първото издание на книгата "50г. леководолазна дейност в България" беше отпечатано ново доп...
Републиканско първенство по подводен спорт - 2014г.- Наредба
BNAUAБЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТМОРСКИ КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” - ВАРНАВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР „МОНИСУБ” Нар...
Семинар за технически водолази 22.11.2014 г.
Уважаеми колеги, Обявяваме провеждането на семинар за технически водолази със следните параметри: Дата и час на провеждане: 22.11.2014 г.(събота) от...
Семинар за потвърждаване на инструкторски квалификации - 2015 г.
Уважаеми колеги, Представяме програмата за семинара. ПРОГРАМАНа семинара за потвърждаване на инструкторски квалификации поCMAS-БНАПД14.03.2015 г. - ...
Допълнителна информация относно семинара за потвърждаване на инструкторски квалификации - 2015 г.
Във връзка с постъпили запитвания относно семинара за потвърждаване на CMAS – БНАПД инструкторски квалификации, който ще се проведе на 14.03.201...
Решения на УС на БНАПД - 2015 г.
Уважаеми колеги, На 14.03.2015г. в Института по океанология в гр.Варна беше проведенозаседание на УС на БНАПД по обявения дневен ред.Присъстваха:Илия...
Наредба за Държавно първенство по подводно плуване в басейн - 2015 г.
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТМОРСКИ КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” - ВАРНАВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР „МОНИСУБ” Наредба ...
Семинар за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД - 2016 г.
Уважаеми колеги, Съобщаваме на всички евентуални участници в ежегодния семинар за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД, ...
Наредба за Държавно първенство по подводно плуване в басейн - 2016 г.
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТМОРСКИ КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” - ВАРНА Наредба за Държавно първенство по подводно плу...
Семинара за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД - 2017 г.
Съгласно решение на УС на БНАПД от 11.02.2017г. семинара за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД ще се състои на 11.03.20...
Протокол от заседание на УС на БНАПД - 2017 г.
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БНАПД Днес 11.03.2017 г. в сградата на Институт по океанология– Варна, се състоя редовно присъствено заседание н...
Отчет на БНАПД за 2016 г.
ОТЧЕТ НА УС НА БНАПД ЗА ПЕРИОДА 02.04.16 - 07.04.17 Уважаеми колеги, драги гости, И през отчетения период, както и в предидущите, по- голяма част ...
Наредба за Държавно първенство по подводно плуване в басейн - 2017 г.
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТМОРСКИ КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” - ВАРНА Наредба за Държавно първенство по подводно плу...
Обява за заседание на УС на БНАПД
Заседание на УС на БНАПД Обявявам присъствено заседание на УС на БНАПД съгласно чл.26, ал.1 и въввръзка с чл.28, ал.5 от Устава на БНАПД, което ще се...
Обява за общо събрание на БНАПД - 2018 г.
Обява за общо събрание на БНАПД Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска национална асоциация по подводна дейност “( ...