БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

Събития

Обява за общо събрание на БНАПД - 2019 г.
Управителният съвет на СНЦ „Българска национална асоциация по подводна дейност“ със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Б...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ - 20 ГОДИНИ БНАПД
11-ТИ Май 2019 г. – гр. ВАРНА Място на провеждане: гр. Варна, Морско казино –– „Син салон” ...
Семинар за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД - 2019 г.
Съгласно решение на УС на БНАПД от 17.11.2018 г., ежегодният семинар на инструкторския състав на БНАПД ще се проведе на 2 март /събота/ 2019 г. от 9.0...
Наредба за Държавно първенство по скоростно и подводно плуване в басейн - 2018 г.
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ, МОРСКИ КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” - ВАРНА Наредба за Държавно първенство по скоростн...
Семинар за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД - 2018 г.
Съгласно решение на УС на БНАПД, прието на заседание от 10.02.2018 г., ежегодният семинар на инструкторския състав на БНАПД ще се проведе на 10.03.201...
Наредба за Държавно първенство по подводно плуване в басейн - 2017 г.
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТМОРСКИ КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” - ВАРНА Наредба за Държавно първенство по подводно плу...
Отчет на БНАПД за 2016 г.
ОТЧЕТ НА УС НА БНАПД ЗА ПЕРИОДА 02.04.16 - 07.04.17 Уважаеми колеги, драги гости, И през отчетения период, както и в предидущите, по- голяма част ...
Протокол от заседание на УС на БНАПД - 2017 г.
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БНАПД Днес 11.03.2017 г. в сградата на Институт по океанология– Варна, се състоя редовно присъствено заседание н...
Семинара за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД - 2017 г.
Съгласно решение на УС на БНАПД от 11.02.2017г. семинара за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД ще се състои на 11.03.20...
Наредба за Държавно първенство по подводно плуване в басейн - 2016 г.
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТМОРСКИ КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” - ВАРНА Наредба за Държавно първенство по подводно плу...
Семинар за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД - 2016 г.
Уважаеми колеги, Съобщаваме на всички евентуални участници в ежегодния семинар за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД, ...
Наредба за Държавно първенство по подводно плуване в басейн - 2015 г.
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТМОРСКИ КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” - ВАРНАВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР „МОНИСУБ” Наредба ...
Решения на УС на БНАПД - 2015 г.
Уважаеми колеги, На 14.03.2015г. в Института по океанология в гр.Варна беше проведенозаседание на УС на БНАПД по обявения дневен ред.Присъстваха:Илия...
Допълнителна информация относно семинара за потвърждаване на инструкторски квалификации - 2015 г.
Във връзка с постъпили запитвания относно семинара за потвърждаване на CMAS – БНАПД инструкторски квалификации, който ще се проведе на 14.03.201...
Семинар за потвърждаване на инструкторски квалификации - 2015 г.
Уважаеми колеги, Представяме програмата за семинара. ПРОГРАМАНа семинара за потвърждаване на инструкторски квалификации поCMAS-БНАПД14.03.2015 г. - ...
Семинар за технически водолази 22.11.2014 г.
Уважаеми колеги, Обявяваме провеждането на семинар за технически водолази със следните параметри: Дата и час на провеждане: 22.11.2014 г.(събота) от...
Републиканско първенство по подводен спорт - 2014г.- Наредба
BNAUAБЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТМОРСКИ КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” - ВАРНАВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР „МОНИСУБ” Нар...
Ново издание на книга "50г. леководолазна дейност в България"
Уважаеми колеги, Поради големия интерес и изчерпването на първото издание на книгата "50г. леководолазна дейност в България" беше отпечатано ново доп...
Курс за научни водолазни дейности
Института по океанология към БАН-гр.Варна, съвместно с БНАПД организира курс за научни водолазни дейности, който ще се проведе в периода 08.08.2014г. ...
Изменение на Наредба № Н-7 от 2008 г.
НА ВНИМАНИЕТО НА ВОДОЛАЗНИТЕ ЦЕНТРОВЕ(КЛУБОВЕ) НА БНАПД Във връзка със публикуваната в Държавен вестник от бр.14 18.02.2014 г. наредба за изменение н...
УС на БНАПД след общо събрание - 2013г.
Общо събрание 2013г. На 06.04.2013г. в гр.Варна беше проведено редовното годишно отчетно-изборно събрание на БНАПД.Беше избран Управителен съвет в съ...
Заседание на УС и Съвета на инструкторите на БНАПД - 16.02.2013г.
На 16.02.2013г. в гр.Пловдив беше проведено съвместно заседание на УС и Съвета на CMAS инструкторите към БНАПД с дневен ред: 1. Определяне на датата ...
Програма за семинар на инструкторски квалификации - 2014 г.
На семинара за потвърждаване на инструкторски квалификации по CMAS-БНАПД 29.03.2014 г. - Варна.Ден 1 Час - Тема - Лектор09:30 - Откриване. Регистрир...
Обява за заседание на УС на БНАПД
Заседание на УС на БНАПД Обявявам присъствено заседание на УС на БНАПД съгласно чл.26, ал.1 и въввръзка с чл.28, ал.5 от Устава на БНАПД, което ще се...
Обява за общо събрание на БНАПД - 2018 г.
Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска национална асоциация по подводна дейност “( БНАПД) със седалище и адрес на уп...