БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

 • 18-03-10 07:00
  Семинар за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД - 2018 г.

  Съгласно решение на УС на БНАПД, прието на заседание от 10.02.2018 г., ежегодният семинар на инструкторския състав на БНАПД ще се проведе на 10.03.2018 г. от 9:00 ч. в сградата на БЧК, гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 3 по приложената програма.

  Присъствието на семинара е задължително за всички инструктори с квалификация на CMAS –БНАПД – М1 и М2, с изключение на тези, които са го посетили или са получили някоя от гореспоменатите квалификации през предходните три години.

  Илия Раев

  Председател на БНАПД


  ПРОГРАМА:
  на семинара за потвърждаване на инструкторски квалификации по CMAS – БНАПД
  10.03.2018 г. в сградата на БЧК, гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 3

  Час, Тема, Лектор:
  09:00 - Откриване. Регистрация на участниците. - инж. Илия Кръстев
  10:00 - Основни изисквания за безопасни водолазни спускания. - д-р Никола Шопов
  12:00 - Обедна почивка.
  13:00 - Основни изисквания по нормативните документи на CMAS, ISO и БНАПД. Най-често наблюдавани отклонения от стандартите. - инж. Илия Кръстев
  15:00 - Край на семинара.