БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

 • 70-01-01 00:00
  Обява за заседание на УС на БНАПД

  Заседание на УС на БНАПД

  Обявявам присъствено заседание на УС на БНАПД съгласно чл.26, ал.1 и във
  връзка с чл.28, ал.5 от Устава на БНАПД, което ще се състои на
  10.02.2018 г. в сградата на БЧК /Варна, ул. Братя Шкорпил 3/ от 11,00 ч,
  при следния дневен ред:

  1. Обсъждане на проект за отчет на УС за периода 07.04.2017 - април 2018
  г.
  2. Обсъждане на въпроси, свързани с подготовката за провеждане на ОС на
  БНАПД-2018.
  3. Определяне на дата и програма за семинар на инструкторите на
  БНАПД-2018.
  4. Разни.

  Председател на УС на БНАПД
  Илия Раев