БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

 • 16-03-06 22:00
  Семинар за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД - 2016 г.

  Уважаеми колеги,

  Съобщаваме на всички евентуални участници в ежегодния семинар за потвърждаване на квалификацията на инструкторския състав на БНАПД, че семинара ще се състои на 19 март 2016г. в Института по океанология в гр. Варна при следната програма:

  Час, Тема, Лектор:
  09:30 Откриване. Регистриране на участниците - Илия Кръстев;
  10:00 Първа помощ при водолазни инциденти - д-р Н.Шопов;
  11:00 Декомпресионни заболявания, профилактика, лечение - д-р Н.Шопов;
  12:30 Почивка;
  13:30 Технически водолазни спускания. Ребридери - Крикор Сренц;
  15:30 Новите стандарти за обучение на водолази на CMAS - Илия Кръстев;
  16:30 Край на семинара.
  Напомняме на всички инструктори, които не са участвали в семинари, че ако е минал три годишния срок според Правилата за работа на инструкторския състав на БНАПД ще загубят статута си на действащи инструктори.

   

  С уважение:

  УС на БНАПД