БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

 • 15-01-20 22:00
  Семинар за потвърждаване на инструкторски квалификации - 2015 г.

  Уважаеми колеги,


  Представяме програмата за семинара.

  ПРОГРАМА
  На семинара за потвърждаване на инструкторски квалификации по
  CMAS-БНАПД
  14.03.2015 г. - Варна.
  Час Тема Лектор
  09:30 Откриване. Регистриране на участниците - Илия Кръстев
  10:30. История и еволюция на таблиците за лечебна рекомпресия –д-р Н.Шопов
  11:30 Лечебна рекомпресия във водата - предимства и недостатъци – д-р Н.Шопов
  12:30 Почивка
  13:30 Принципи за кардио-пулмонална ресусцитация (изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж) – д-р Н.Шопов
  14:30 Новите стандарти за обучение на водолази на CMAS -Илия Къстев
  17:30 Край на семинара