БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

 • 70-01-01 00:00
  Програма за семинар на инструкторски квалификации - 2014 г.

  На семинара за потвърждаване на инструкторски квалификации по CMAS-БНАПД

  29.03.2014 г. - Варна.

  Ден 1

  Час - Тема - Лектор
  09:30 - Откриване. Регистриране на участниците. - Илия Кръстев
  10:30 - Основни изисквания за безопасни водолазни спускания-медицински аспекти. - Никола Шопов
  12:30 - Почивка
  13:30 - Основни изисквания за безопасни водолазни спускания - орг. и технически аспекти. - Илия Кръстев
  15:30 - Основни правила за работа с барокамера Илия Къстев Д-р Никола Шопов
  17:30 - Край за деня

  Ден 2

  Час - Тема - Лектор
  9:30 - Методика на преподаване на водолазна и медицинска теорияСтандарти и други нормативни документи касаещи водолазната дейност. Разяснения относно изискванията на изменения на Наредба № Н-7 - Илия КръстевД-р Н.Шопов
  12:30 - Почивка
  13:30 - Водолазни инциденти случили се у нас.Представяне. Обсъждане. Поуки. - Илия Кръстев Д-р Никола Шопов Иваило Илиев
  15:30 - Край на занятията