БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

 • 13-04-07 21:00
  УС на БНАПД след общо събрание - 2013г.

  Общо събрание 2013г.

  На 06.04.2013г. в гр.Варна беше проведено редовното годишно отчетно-изборно събрание на БНАПД.
  Беше избран Управителен съвет в състав:

  1.Председател Илия Раев
  2.Зам.председател Илия Кръстев
  3.Секретар Драгомира Димитрова
  4.Емил Каратопраклиев
  5.д-р Никола Шопов
  6.Симеон Гатев
  7.Явор Паунов
  8.Крикор Сренц
  9.Тодор Харбалиев
  10.Александър Киров

  Бяха приети насоки за работата на БНАПД през 2013г., които ще публикуваме по-късно.

  С уважение:
  Д. Димитрова - секретар на БНАПД