БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

Инструктури

Александра Кръстанова
CMAS Instructor *, SSI-Stress&Rescue Instructor, SSI-Enriched Air Nitrox Instructor, SSI-OWD Instructor, IANTD-Rescue Diver, PADI-ERF, TDI-CPR, NAUI-Technical Diver, TDI- Technical diver, Deco Procedure
+359 876 422 040
Александър Киров
Instructor CMAS *, CMAS Advanced Nitrox, IANTD Normoxic Trimix, IANTD Cave Diver, IANTD Side Mount
+359 887 747 633
Борис Димчев
CMAS M2
+359 898 839 357
Водолазен Център Арапя
Георги Стоянов
CMAS Instructor ***, CMAS Instructor Advanced Nitrox, SDI: Open Water Scuba Diver Instructor #17502 SSI: Advanced Open Water Instructor #51472
+359 888 419 721 , +359 878 419 721
Водолазен Център CRAZY SHARK
Емил Каратопраклиев
CMAS M2
+359 886 903 098
Водолазен Център Арапя
Иво Николов
CMAS Instructor **, CMAS Nitrox Instructor
+359 888 354 857
Водолазен Център CRAZY SHARK
Крикор Сренц
CMAS** instructor, CMAS Advanced Trimix Instructor, BSAC OWI, NAUI Intro to Tech, TDI Advanced Trimix Diver, IANTD Trimix Instructor Trainer #849
Стамен Стаменов
CMAS M3
Водолазен Център Арапя
Явор Паунов
Инструктор CMAS **, NAUI Intro To Tech, NAUI Mixed Gas Blender/ O2 Service Tech, TDI Advanced Trimix Diver, TDI Advanced Gas Blender, Commercial Diver Class I