основаване

За Българската национална асоциация по подводна дейност

Българската Национална Асоциация по Подводна Дейност - БНАПД е основана през 1999г.

Syndicate content