Създаване на Асоциацията

Асоциацията е учредена на 18 декември 1999 г. от точно 100 физически лица във Фестивалния и конгресен център във Варна. На учредяването присъстват представители и на всички заинтересовани институции. Идеята е на д-р инж. Илия Кръстев, подкрепена след предварително обсъждане от широк кръг хора, свързали живота си с подводното дело в различни негови аспекти – наука, бизнес, археологически проучвания, спорт или просто влечение към един интересен и красив свят. Движещ мотив бе необходимостта една специфична дейност да получи легализация, подкрепа и признание в един нов, отворен към света период. Днес асоциацията има около 90 члена, в Управителния съвет от 8 члена влизат представители от Варна, София, Пловдив и Козлодуй. Общите събрания се провеждат на всеки 3 години.

Формирани са 5 направления – по учебна дейност и сертифициране, професионална водолазна дейност, подводно културно и историческо наследство, екология, водолазна и хипербарна медицина. Главната цел на БНАПД е да обедини усилията и възможностите на българските граждани, обществени и професионални организации и институции за развитието и просперитета на подводната дейност в България, за опазване на околната подводна среда и културно наследство във всички водни басейни на страната.

От 2000 г. БНАПД е единствената водолазна организация от нашата страна, която членува в CMAS (Световна конфедерация по подводна дейност с централа в Рим) – най-голямото водолазно сдружение в света, основано през 1959 г. от Жак Ив Кусто. От трите му комитета – технически, научен и спортен, ние членуваме в първите два.