Управителен съвет и структурни направления

Структура на БНАПД

Управителен съвет

 • Илия Петров Раев – председател на УС
 • Илия Кръстев Кръстев – зам.председател на УС
 • Драгомира Драганова Димитрова – секретар на УС
 • Петър Николов Ганчев – член на УС
 • Светослав Христов Костадинов – член на УС
 • Валентина Русева Тодорова – член на УС
 • Емил Николов Каратопраклиев – член на УС
 • Пламен Ефчов Спасов – член на УС

Контролен съвет

 • Камен Тодоров Попов - председател

Арбитражна комисия

 • Господин Иванов - председател

Направления в дейността на Асоциацията

 • Учебна и сертификационна дейност – отговорник Илия Кръстев
 • Професионална дейност – отговорник Венцислав Венков
 • Подводно културно-историческо наследство – отговорник Преслав Пеев
 • Екология и морска биология – отговорник Валентина Тодорова
 • Водолазна и хипербарна медицина – отговорник д-р Петър Ганчев
 • Подводна фотография – отговорник Любомир Клисуров